Den ideologiska ledaren HT2020

Kursen omfattar 12 veckor

  • Höstterminen 2020
    8 september - 27 november
Ansökningsformulär

En ledarskapskurs på distans 25% med Tollare folkhögskola i samarbete med Socialdemokraterna i Nacka. Deltagare till kursen välkomnas från S-föreningar i Nacka och Nackas kranskommuner.

 

Bakgrund

Centrum för ideellt ledarskap på Tollare folkhögskola är ett resurscenter och en mötesplats för det lokala och regionala civilsamhället. Centret vill vara en självklar resurs för alla dem som går samman och försöker påverka vårt samhälle genom ett ideellt engagemang.

Centrum för ideellt ledarskap erbjuder korta och långa folkhögskolekurser, mötesplatser och andra former av utbildnings- och bildningsinsatser för nuvarande och framtida ledare inom lokalt och regionalt föreningsliv. Målet för Tollare – IOGT-NTO:s folkhögskola är att vara en självklar mötesplats för engagerade inom civilsamhället för att utveckla ett hållbart och värdebaserat ledarskap.

Tillsammans med Socialdemokraterna i Nacka startas nu en ny omgång av kursen Den ideologiska ledaren. Syftet är att prioritera de ideologiska frågorna i ledarskapet och att förtroendevalda ska få fler verktyg i sitt ledarskap.

Kursens upplägg och arbetsformer

Kursen är en folkhögskolekurs på distans, 25% med Tollare folkhögskola i samarbete med Socialdemokraterna i Nacka. Kursen är designad för att du ska kunna gå den parallellt med ditt politiska engagemang och en eventuell heltidssysselsättning. Momenten i kursen är anpassade för att du ska få användbara verktyg att använda dig av i ditt ledarskap i ditt engagemang.

Vi kommer att ses på fysiska träffar vid start och slut, mellan träffarna sker digitala träffar samt distansmoment som ni kommer att göra individuellt och i grupp samt digitalt i Google Classroom.

Kursen kommer att jobba med en stor del av folkbildningens register av metoder. Vi kommer att variera föreläsningar med grupp-övningar, individuell inläsning och analys,

Krav för att intyg ska utfärdas

Tollare utfärdar ett intyg över genomgången kurs och då står också Tollare som garant för att den studerande har erhållit kunskaper och färdigheter som redovisas i kursplanen. Utbildningen använder sig inte av prov, tentamen eller skrivningar. Däremot skall skriftliga uppgifter redovisas och lämnas in i slutet av kursen. Den bärande måttstocken är närvaro och aktivt deltagande i undervisningen. Närvaro innebär fysisk närvaro och mental närvaro på lektioner såväl i klassrummet och i det digitala rummet. All frånvaro dokumenteras och diskuteras på initiativ av deltagaren med kursansvariga.

När frånvaron uppgår till mer än 10% av schemalagd undervisning är utfärdandet av intyget i fara och måste diskuteras och åtgärdas. Större och längre frånvaro kan kompletteras med restuppgifter. När frånvaron ligger koncentrerad på ett moment kan denna tas bort ifrån intyget. Restuppgifter skall redovisas snarast, senast 3 månader efter avslutat kurs.
Vid frånvaro över 25% per termin kan inget intyg utfärdas och den studeranden ombedes avsluta sina studier.

Kursinnehåll

Kursen kommer att kretsa kring 5 huvudsakliga teman.

– Härskar- och främjartekniker
– Mobilisera
– Grupp och ledarskap
– Konflikthantering
– Mitt ledaroll

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Tillkommer gör kostnad för lunch och fika sista träffen om den går att genomföra som fysisk träff.

Vem kan söka?

Aktiva förtroendevalda inom socialdemokraterna i Nacka och kranskommuner, såväl i medlemsorganisationen som i politiken.

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du längst ner på sidan.

Sista ansökningsdag är 20 augusti 2020.

Ansökningsformulär