Styrelseutbildning

Denna kurs startar ej höstterminen 2019 på grund av för få sökande.

Styrelseutbildning för lokala och regionala styrelser

Nu kan du som sitter i en styrelse för en ideell förening på lokal eller regional nivå gå en styrelseutbildning tillsammans med andra föreningsaktiva från olika organisationer. Under utbildningen får du som deltagare kunskaper som du har nytta av i ditt styrelseuppdrag. Vi kommer att utgå från praktiska exempel och du kommer att få ta del av andras erfarenheter och utmanas i ditt uppdrag. Utbildningen passar dig som tidigare inte har gått någon styrelseutbildning.

Det blir en helg fylld av inspiration, kunskap och goda exempel för att stärka dig i ditt styrelseuppdrag!

Med stor fördel är ni fler från samma styrelse som deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar att omsätta kunskaperna hemma, men du kan också komma som ensam representant från din styrelse.

Kursmoment

  • Styrelsens roll och ansvar i ideell förening
  • Att bygga bästa laget: ledarskap och gruppdynamik
  • Organisera styrelsearbetet: att tänka smart och långsiktigt
  • Att driva en medlemsrörelse: interndemokrati och organisering

Styrelsens roll och ansvar i ideell förening
Hur ser regelverket ut för styrelser i ideella föreningar ut? Vi reder ut vilket formellt ansvar en styrelse har. I det här kursmomentet kommer vi också att titta på styrelserollen i organisationen. Beroende på vilken förening det gäller kan det se väldigt olika ut. Vi ger er verktyg att kunna analysera er egen förening och hitta en strategi för hur er styrelse kan hitta rätt roll i organisationen. Vi tittar också på föreningens funktion och relation till övriga aktörer i samhället.

Att bygga bästa laget: ledarskap och gruppdynamik
Ideellt engagemang är helt beroende av människors vilja och motivation att lägga tid och engagemang i sitt uppdrag. Det finns många fällor att trampa i såväl som många beprövade verktyg för att lyckas. Under det här kursmomentet får du kunskap i grupprocessens olika faser och hur er styrelse kan omsätta den teorin till att få bästa laget.

Strategiskt styrelsearbete: att tänka smart och långsiktigt.
Vi ger er verktyg för att mer framgångsrikt planera, genomföra och följa upp er verksamhet. Genom SMARTA mål och strategisk utveckling av kärnverksamheten i föreningen kan ni leda organisationen istället för att fastna i mönster. Vi går igenom verktyg för hur ni kan utvärdera er egen måluppfyllelse och hitta rätt insatser för att leda organisationen dit ni ska.

Att driva en medlemsrörelse: interndemokrati och organisering.
Vad innebär det egentligen att vara en medlemsrörelse och hur pass levande är begrepp som demokrati i vår organisation? Vi tittar på Folkrörelsesverige, vilka förändringar och företeelser som har påverkat det civila samhället och vilket sammanhang vi har att förhålla oss till idag. Vi ger också verktyg för att analysera din organisations utmaningar kopplat till demokrati och organisering.

En styrelse med olika uppdrag, hur organiserar styrelsen sitt arbete?
Under det här kursmomentet kommer vi att titta på vilka olika sätt det går att organisera styrelsearbetet på och hållbart engagemang. Vilka olika roller finns det i en styrelse och hur kan ni planera er tid och era roller på bästa sätt? Vilka förväntningar är rimliga att ha på varandra? Hur går det att strukturera och effektivisera styrelsearbetet?

Praktiskt

Tidpunkt: Kurstillfälle 5-6/10 – 2019
Plats: På Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo
Kostnad: 500kr/person. Priset inkluderar fika och lunch lördag och söndag samt kurslitteratur.
Det finns möjlighet att boka boende, då tillkommer kostnad för övernattning (810 kr för enkelrum och 510 kr för dubbelrum). På lördag kväll finns det valbar middag och kvällsaktivitet för 160 kr, oavsett om du väljer att övernatta eller inte.

Anmälan

Anmälan till kurstillfälle under 2019 sker i detta formulär

Ramprogram
Lördag
Kursstart kl 10.00
Lunch kl 12.30
Fika kl 15.00
Avslut kl 17.00
Middag kl 17.00 – 18.00

Söndag
Kursstart kl 09.00
Lunch kl 12.00
Avslut kl 15.00

Frågor
Vid praktiska frågor, kontakta receptionen på Tollare på info(at)tollare.org eller per telefon 08-505 686 00.
Vid frågor om kursens innehåll kontakta: jenny.nordfalt(at)tollare.org