Teambuilding och Tillitsbanan

När ni är på plats på Tollare, passa på att varva konferensen med gruppstärkande aktiviteter eller kulturaktiviteter. Vi har lång erfarenhet av att jobba med gruppstärkande verksamhet och kan erbjuda en rad olika aktiviteter. Till exempel har vi en tillitsbana i skogen i nära anslutning till Tollare folkhögskola och certifierade ledare till den.

Exempel på gruppstärkande verksamhet och kulturaktiviteter:

  • Tillitsbanan
  • Gruppstärkande övningar, lära-känna övningar, och analyser av gruppen
  • Teaterövningar
  • Keramik
  • Skapande bild och form
  • Kör- och sångövningar