Ung med makt 2020 (pågående)

Ung med Makt är en folkhögskolekurs på distans 25% som arrangeras av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer i samverkan med Tollare Folkhögskola.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare.

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ung med makt syftar till

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får:

  • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor
  • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning
  •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling.
  •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet. Mentorskapet sker parallellt under hela programperioden.

Kursen är designad för att du ska kunna gå den parallellt med ditt engagemang och din huvudsakliga sysselsättning. Momenten i kursen är anpassade för att du ska få användbara verktyg att använda dig av direkt i ditt ledarskap och i din organisation.

Mellan träffarna sker kursen i distansmoment som ni kommer att göra individuellt, i grupp samt digitalt i Google classroom. Kursen kommer att jobba med en stor del av folkbildningens register av metoder. Vi kommer att variera föreläsningar med interaktiva övningar, individuell inläsning och analys, teorier och forskning kring kursens teman.

 

Läs mer och anmäl dig genom LSU på denna länk https://lsu.se/umm/