Distanskurs: Kursen om cannabis

Kursen omfattar 18 veckor

  • Hösttermn 2020
    5 oktober - 26 februari

Distans
Studietakt 25 %

Kurs framflyttad till våren 2021.

Obs, kursen är framflyttat till våren 2021 – mer information kommer framöver!

 

På Tollare folkhögskola har vi en lång tradition och bred palett av utbildningar inom det socialpedagogiska området. Genom våra utbildningar får du verktygen för att arbeta med människor, och vi vill ge dig en bred kompetens för att jobba med unga i riskmiljöer. 

Kursen om cannabis – förebyggande arbete kring cannabis i praktiken är en grundläggande utbildning för dig som arbetar med ungdomar inom fritid, fält, skola och civilsamhället och som vill utveckla din kunskap om och förmåga att samtala kring cannabis samt bättre bidra till att utveckla det lokala drogförebyggande arbetet. 

Kursens omfattning, datum samt förutsättningar

Utbildningen är på kvartsfart under 18 veckor med fyra fysiska heldagsträffar på Tollare folkhögskola samt fyra digitala träffar à två timmar. Däremellan tillkommer eget arbete. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator vid digitala träffar samt för distansarbetet. Vid eventuella nya restriktioner p.g.a. Covid -19 kan kursen komma att ställas om till endast digital undervisning.

Tisdag 13 okt -20 kl 9-16 Fysisk träff Tollare fhs
Tisdag 3 nov   kl 14-16 Digital träff
Tisdag 10 nov kl 9-16 Fysisk träff Tollar fhs
Tisdag 1 dec kl 14-16 Digital träff
Tisdag 8 dec kl 9-16 Fysisk träff Tollare fhs
Tisdag 19 jan -21 kl 14-16 Digital träff
Tisdag 9 feb kl 14-16 Digital träff
Tisdag 16 feb kl 9-16 Fysisk träff Tollare fhs

Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren

– ha grundläggande kunskap om cannabis.
– ha grundläggande kunskaper om begrepp i cannabisdebatten såsom medicinsk cannabis, cbd, avkriminalisering och legalisering.
– ha utvecklat sin förmåga att samtala kring cannabis.
– ha färdigheter i att kunna finna och sammanställa relevant forskning kring cannabis.
– kunna presentera forskning kring cannabis för en relevant målgrupp.
– ha kunskap om nationell och lokal ANDT-strategi och dess betydelse för det lokala förebyggande arbetet.
– ha tillgång till praktiska verktyg i det lokala förebyggande arbetet kring cannabis.

Kostnader

Kursen är stadsbidragsfinanierad och kostnadsfri. Du betalar 1300 kr som täcker material, lunch, för- och eftermiddagsfika vid träffarna. 

Kurslitteratur  betalas och köps in av deltagaren inför första träffen.

Eventuellt boende bokas genom mejl till info@tollare.org

 

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med unga inom fritid, fält, skola och civilsamhället men kan också vara öppen för andra yrkesgrupper som känner att de har nytta av kursen.

Ansökan

I ansökan skall du bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Sista ansökningsdag är 11 september 2020.

Kurs framflyttad till våren 2021.