Grundkurs i ANDT(S) prevention

Kursen omfattar 17 veckor

  • Vårterminen 2021
    1 februari - 18 maj
Länk till ansökningsformulär!

Förebyggande arbete i teori och praktik

För tredje året i rad anordnas den populära grundkursen i förebyggande arbete inom områdena Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS).

Kursen är ett samarbete mellan Tollare och C.A.N, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Syfte och mål med kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom ANDTS-prevention ur främst ett lokalt men även ett nationellt perspektiv.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention och begrepp
  • färdighet i att kartlägga och analysera lokala lägesbilder
  • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet
  • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan
  • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering
  • kännedom om innehållet i den nya nationella ANDT(S)-strategin
  • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete

Kostnader

Avgift för kursen är 1 300 kr vilket täcker kostnaden för lunch, för- och eftermiddagsfika samt material vid de fysiska träffarna. Middag ingår ej.

Kursen är stadsbidragsfinanierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till personer både inom civilsamhället  och inom kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.

Förutsättningar för att kunna delta

Deltagare ska delta fysiskt på Tollare folkhögskola 2 x 2 dagar under våren. Deltagare behöver tillgång till dator med mikrofon och kamera för att kunna delta på digitala träffar. Förkunskaper för att kunna delta digitalt är ej nödvändiga.

Boende

Boende på Tollare kan bokas i samband med anmälan eller i efterhand via info@tollare.org. Priser för boende finns här: https://tollare.org/konferens-boende/konferenspriser/

Boende, frukost och middag bekostas av deltagaren.

Ansökan

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan beställas digitalt från skatteverket.se här:
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.
4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1

Sista ansökningsdag är 7 januari 2021.

Länk till ansökningsformulär!