Hälsofrämjande och professionellt förhållningssätt i demensvården (pågående)

Innehåll
Demenssjukdom (kognitiv funktionsnedsättning)
– Orsaker och olika former
– Tidiga tecken/symtom
– BPSD
– Nollvision
– Nationella riktlinjer
Hälsofrämjande omvårdnad och förhållningssätt
– Personcentrerad omvårdnad
– Hälsofrämjande och funktionsbevarande förhållningssätt
– Aktivitet och delaktighet
– Hälsofrämjande och funktionsbevarande aktiviteter
Bemötande och förhållningssätt
– Professionellt bemötande och förhållningssätt
– Kommunikationens betydelse
– Anhörigperspektivet

Målgrupp: Yrkesverksamma undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesprofessioner som arbetar inom äldrevården.

Upplägg: Distansutbildning, med studieträffar, på kvartsfart (25/2 – 5/5 2020). Distansarbetet sker via nätet, du behöver därför tillgång till en dator med internetuppkoppling. Du kommer att få läs- och reflektionsuppgifter mellan träffarna. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen. Alla moment i utbildningen är obligatoriska. Alla som fullföljer utbildningen kommer att få ett kursintyg. Utbildningen genom-förs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Tollare folkhögskola och Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Studieträffar: 25/2, 10/3, 31/3, 14/4, 5/5 kl 13.00-17.00 (sista träffen kl 12.00-17.00).

Plats: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Dragarbrunnsgatan 69.

Pris: 475 kr (1 lunch, fika och material).

Ansökan:
– Personligt brev med en kort beskrivning av dig själv (namn, ålder, yrkesprofession, arbetslivserfarenhet m.m.) och varför du vill gå denna utbildning.
– Kontaktuppgifter till en referensperson, till exempel din chef eller kollega.
– Faktureringsadress.
– Önskemål om specialkost.

Ansökan skickas till: info.utbildning@samariterhemmet.se senast 15/1 2020.

Förutsättningarna för utbildningsstart är en grupp om minst 20 deltagare.