KRIS Livsstilskoordinator (pågående)

Tollare folkhögskola erbjuder i samverkan med KRIS och Val-Bo en distanskurs på heltid under 40 veckor.

Kunskap är en viktig del i arbetet med att hjälpa människor som levt ett destruktivt liv. Kursen har utvecklats under åren 2016 – 2019 i ett projekt som finansierats av Allmänna arvsfondsprojekt. Den kan leda till arbete inom olika yrken på behandlingshem, stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar, som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd. Utbildningen är till för personer som tidigare levt ett liv med missbruk, kriminalitet och utanförskap men som också kan ha funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Dyslexi, Asberger m.fl.

Kursen pågår under 40 veckor och innefattar 10 träffar där första och sista träffen är fem dagar och de andra tio kurstillfällena är på tre långa dagar. Under kursen så ingår det fyra veckors praktik i skarpt läge på behandlingshem eller öppenvårdsbehandling, där ett antal moment enligt ska genomföras. I kursen ingår det ytterligare 14 veckors praktik som kan göras på sin lokala KRIS förening eller annan inrättning som arbetar med vår målgrupp.

Kursen omfattar 40 veckor
Kursstart: 26 augusti 2019
Kursslut: 2 juni 2020

 

Ansökan
Ansökan till utbildningen görs via hemsidan för KRIS Livsstilskoordinator, se länk nedan:

http://krislivsstilskoordinator.se/

 

Antagning
Antagning till kursen sker genom djupintervju och referenstagning.

 

Kriterier för deltagande
att ha en sammanhängande drogfrihet med minst 3 år från alla sinnesförändrande substanser inklusive alkohol.

att ha levt ett hederligt liv minst ett år efter att en eventuell villkorlig dom gått ut.

att ha tillgång till en godkänd praktikplats. Ifall att praktikplatsen avbryter praktiken på grund av misskötsamhet så kommer deltagaren att bli avskild från utbildningen.

att vara insatt, ha förståelse och kunskap om 12-stegprogrammet, samt att den ansökande har arbetat med sig själv. Kursen är ingen egenvård eller behandling. Däremot är utbildningen formad som en processutbildning vilket innebär att deltagaren kommer att gå igenom själva processen och utvecklas i lärandet.

att själv tillhandahålla dator eller har möjlighet att arbeta med dator under utbildningstiden.

att vid eventuellt återfall i alkohol, droger eller kriminalitet kommer deltagaren omedelbart bli avstängd från utbildningen.

 

Kostnader
Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att undervisningen är kostnadsfri. Övriga kostnader ska finansieras av deltagaren själv.

 

Egen finansiering sker genom
att deltagaren bekostar resor till och från kurstillfällena och mentorträffarna vilka är obligatoriska för att genomföra kursen. Det är tio kurstillfällen, sex träffar på Tollare folkhögskola i Nacka och fyra stycken på Fredgagården utanför Norrköping. Mentorträffar är fyra endagarsträffar och kommer förmodligen att vara på olika ställen i landet beroende på varifrån deltagarna kommer.

att deltagaren bekostar kost och logi under kursen.  Vid två tillfällen kostnader för fyra dygn och vid åtta tillfällen kostnader för tre dygn. Beräknad kostnad per dygn är 850 kr.

att deltagaren själv har, lånar eller köper följande litteratur som behövs i utbildningen.

Ovanstående kostnader, resor, kost/logi samt litteratur, kan finansieras på olika sätt: av eleven själv, genom sin arbetsgivare, genom till exempel CSN lån, genom arbetsförmedlingens olika insatser, genom att söka fonder eller liknande.

De som inte har möjlighet att finna medel för vissa delar eller hela kursen kan ansöka medel för del eller helfinansiering från KRIS. Skriv ansökan på separat ansökningsblankett som ni finner under flik ”ansökan om medel” på KRIS Livsstilskoordinators hemsida.

Vid eventuella frågor kontakta ali.reunanen@rikskris.se