Inställd kurs 2020, kreativt skrivande
Sommarkurs

Kursen är inställd för sommaren 2020

Detta är en skrivarkurs för dig som vill komma vidare med ditt skrivande. Vi arbetar med olika skrivövningar tillsammans för att utvecklas och inspireras. På ett lustfyllt sätt får du pröva och experimentera med det skrivna språket. Kursen innehåller övningar som aktiverar minnen, flera sinnen, associationer och skapar flöde. Vi låter oss inspireras av andra kreativa uttryck: bild, musik, rörelse och drama. På ett lekfullt sätt öppnar vi dörren till det kreativa och skriver poesi och prosa. Vi läser och samtalar om text; etablerade författares texter och texter skrivna under kursens gång av deltagarna.

Kursledare: Alva Uddenberg är skrivpedagog, diplomerad uttryckande konstterapeut och folkhögskollärare. Hon arbetar som skrivarlärare på Sundbybergs folkhögskola, håller kortare kurser och workshop inom kreativt skapande. Sedan 2001 har hon arbetat med skrivarkurser. 2007 kom hennes diktsamling “Jag önskar rymden fanns i oss alla”.

Vi börjar på måndag kl. 9.30 och slutar på torsdag efter lunch.

Pris:
Helpension i dubbelrum 3 400 kr inkl materialkostnad (för enkelrum tillägg på 200 kr / natt)
Ej logi 1 500 kr (fika, lunch, fika, middag onsdag kväll och materialkostnad)

Kursledare: Alva Uddenberg