Vård- och omsorgsutbildning inrikt äldreomsorg

Innehåll: Utbildningen bygger på det nationella yrkespaketet för undersköterska.

Baskurser: 

 • Etik och människans livsvillkor
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Fördjupningskurser äldreomsorg:

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vård och omsorg, specialisering
 • Äldres hälsa och livskvalitet 

Målgrupp: Yrkesverksam vårdpersonal som saknar undersköterskekompetens.

Upplägg: Distansstudier, på helfart under två terminer (HT 2020 och VT 2021), med fysiska och digitala studieträffar. Distansarbetet sker via nätet och du behöver därför tillgång till en dator med internetuppkoppling. Vi har en lärplattform där den mesta av kommunikationen sker. Utbildningen innehåller max 30% praktik. Praktiken kan du göra på din arbetsplats. Det kan komma att ingå validerande praktikinslag. Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska. Vid fullföljd utbildning erhålls ett kursintyg. Utbildningen genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Tollare folkhögskola och Samariterhemmet Utbildning.

Utbildningsstart: 31/8 2020.

Studieträffar: Datum meddelas senare. Första träffen beräknas äga rum i september 2020.

Plats: Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Dragarbrunnsgatan 69.

Anmälningsavgift: 400 kr. Du bekostar kurslitteraturen själv.

Förkunskapskrav: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och arbetslivserfarenhet, minst 1 år på heltid.

Ansökan: 

Personligt brev med en kort beskrivning av dig själv (namn, ålder, arbetslivserfarenhet, nuvarande arbetsplats m.m.) och varför du vill gå denna utbildning.
Betyg Svenska 1/Svenska som andraspråk 1.
Tjänstgöringsintyg.
Kontaktuppgifter till en referensperson, till exempel din chef.
Faktureringsadress.

Ansökan och ev. frågor skickas till:

info.utbildning@samariterhemmet.se

Sista ansökningsdag är 9 augusti 2020.

Förutsättningarna för utbildningsstart är en grupp om minst 15 deltagare.