Bild på fotograferande seniorer uppför en trapp

Distanskurs: Fotokurs för seniorer
Vårterminen 2021

Kursen omfattar 10 veckor

  • Vårterminen 2021
    5 april - 15 juni

Studietakt 25 %

Kursen är fulltecknad!

Obs! Sista ansökningsdag skulle varit 28 mars, men den är redan fulltecknad!

Kursen vänder sig främst till dig som är intresserad av fotografering och lever seniorliv. Inga förkunskapskrav krävs men din inställning är att du vill lära dig mer om fotografering. Utrustning väljer du själv, systemkamera, kompaktkamera eller mobilkamera fungerar på denna kurs. Kameran måste dock vara digital.

Distanskursen ~ Foto för seniorer löper över 10 veckor och studierna bedrivs på kvartsfart. Kursen börjar med två hemuppgifter som du skickar till din lärare på mejl. Dessa uppgifter kommer ut den 5 april och den 12 april. Kursens första träff är på Tollare folkhögskola tisdagen den 20 april kl. 09:00-15:00 (lunch och fika ingår på Tollareträffen.) Övriga träffar gör vi fotopromenader med olika fotouppdrag som varierar vecka för vecka. I samband med våra promenader gör vi även besök på ett fik för gemensam samvaro (fika ingår ej i priset för kursen, kaffe och annat bekostar du själv och frivilligt.) Vi träffas varje tisdag kl. 10:oo-13:00 på olika platser runt om i Stockholm. Vi besöker även Fotografiska på den sista träffen tisdagen den 15 juni (inträde till Fotografiska ingår.) 

Under kursens gång går vi igenom grunderna i komposition och fotografering utifrån olika övningar. Mellan träffarna arbetar du även med uppgifter på distans under ledning av skolans pedagog. Både fotouppdragen och distansuppgifterna kommer att finnas i skriven form så att det underlättar för dig att följa med i kursen. Kursens målsättning är att du som deltagare ska producera ett antal fotografier efter din nivå. Läraren på kursen är knuten till Tollare folkhögskola fotoutbildningar. 

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Vi arbetar även i Google foto som är ett bildvisningsforum på nätet. Du som går kursen behöver ha tillgång till dator, en digital kamera. Träffarna är obligatoriska och kameran står inte skolan för, du behöver en egen. Når du kursens mål med genomförda och godkända arbeten så får du ett intyg.

 

Kursinnehåll

– Komposition
– Bildberättande
– Fotograferande utifrån olika övningar

Kostnader

Du betalar 200 kr för studiebesök, kopior, kursmaterial och elevförsäkring.

Undervisningen kostar dig ingenting. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Inga förkunskaper krävs. Du behöver ha tillgång till dator och systemkamera, kompaktkamera eller mobilkamera fungerar på denna kurs. Kameran måste dock vara digital.

Ansökan

Din ansökan skickar du till info@tollare.org. I ansökan ska du skriva ditt:
– namn
– personnummer
– adress
– telefonnummer
Du ska även bifoga ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Obs! Sista ansökningsdag skulle varit 28 mars (2021), men den är redan fulltecknad.

Kursen är fulltecknad!