Distanskurs: Reportage – skrivande och foto (pågående)

Kursen omfattar 18 veckor

  • Hösttermin 2019
    12 augusti - 20 december

Distans
Studietakt 50 %

ANSÖKAN TILL REPORTAGE DISTANS: SKRIVANDE & FOTO ÄR NU STÄNGD.

Kursen Reportage distans: skrivande och foto, löper över en termin och studierna bedrivs på halvfart. Den vänder sig till dig som är intresserad av berättande journalistik i text och bild. Under kursens gång, går vi igenom grunderna i skrivande, journalistik och foto. Lärarna på kursen är knutna till journalistutbildningarna på Tollare folkhögskola. Under kursen får du även träffa externa föreläsare som arbetar inom media.

Till en början arbetar vi med kortare läs-, foto-, och skrivuppgifter. Under andra halvan av kursen får du hjälp att jobba fram längre reportage i text och bild. Två gånger på höstterminen träffas vi på Tollare folkhögskola för seminarier, föreläsningar och arbete i grupp. Mellan träffarna arbetar gruppen tillsammans på distans under ledning av skolans pedagoger. Kursens målsättning är att du som deltagare ska lära dig producera engagerande reportage i såväl text som bild. Du ska också få insikt i det journalistiska hantverket.

Arbetet under kursens gång är grupporienterat. Du måste vara beredd på att arbeta mycket tillsammans med dina kurskamrater, och såväl ge som få feedback på olika typer av uppgifter.

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Du som går kursen behöver ha tillgång till dator, och en digital systemkamera. Träffarna på skolan är obligatoriska.

Kursinnehåll

– Berättande journalistik
– Hur du din når läsare
– Reportageformen
– Berättelsens dramaturgi
– Effektiv sakprosa
– Rätt och fel i skrift
– Språkriktighet/Grammatik
– Textredigering
– Journalistiska principer
– Grundläggande fotografi
– Journalistisk bild
– Research och källkritik
– Lagar och etik

Kostnader

Vad du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola är 2 430 kr per termin, för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 1 410 kr för material och mat, per termin. Utöver detta tillkommer kostnad för kurslitteratur.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

 

Vem kan söka?

Du ska ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du tycker om att skriva och fotografera. Du har tillgång till digital systemkamera.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du ska även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Löpande antagning till distanskurserna. Först till kvarn gäller — så länge ansökan är öppen finns platser kvar.

Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller två träffar om sammanlagt 4 dagar.

Datum för träffar:
HT2019: 14 – 15 september, 9 – 10 november

Länkar

ANSÖKAN TILL REPORTAGE DISTANS: SKRIVANDE & FOTO ÄR NU STÄNGD.