ART instruktörsutbildning

Obs tidigare utbildningstillfälle (v23/25) är inställd p g a pågående pandemi!

 

ART instruktörsutbildning (Aggression Replacement Training)

ART är idag en metod som används i arbete med barn och ungdomar.  I ART arbetar man med tre moment för att lära elever att hantera sociala situationer, hantera sina känslor och ge eleven kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga strategier för att fungera bättre som person och i grupp.

 • Socialfärdighetsträning
 • Moralträning
 • Känslokontrollträning

Dessa tre moment samverkar med varandra och ger eleven kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga att strategier för att fungera bättre i grupp och som enskild person. Utbildningen riktar sig till socialpedagoger, behandlingspersonal, socionomer, fritidsverksamhet, skolor och behandlingshem. Efter genomförd utbildning ger det deltagarna att kunna hålla egna grupper, arbeta enskilt med metoden ART.

Utbildningens innehåll

 • Teori och metoder i ART
 • Handledarrollen
 • Socialfärdighetsträning
 • Moralträning
 • Känslokontrollträning
 • Grupputveckling-ledarskap
 • Konflikthantering
 • Genomförande av lektion/planering
 • ART i arbete med familj, nätverk och enskilt

Utbildningens upplägg

Utbildningen varvas med praktisk tillämpning och teoretiskt upplägg/föreläsning. Deltagare kommer att praktiskt leda och genomföra lektioner, rollspel/modellera. De tre momenten kommer att under utbildningen praktiskt genomföras av deltagare för att få kunskap på upplägg och genomförande av lektioner kring momenten.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen (3+3dagar). Första delen inriktar sig på fördjupning i ART och handledarrollen samt genomförande av lektioner. Andra delen grupp och ledarskap, konflikthantering samt att arbete med ART enskilt, familj och nätverk.

Examination: praktiskt genomförande  ART i grupp, inlämning av lektionssammanställningar och teoriprov. Obligatorisk närvaro under utbildningens sex utbildningsdagar.


Utbildningen ingår

 • 3+3 dagar
 • ART handledarmanual
 • USB med material och övningar
 • Utbildningsmaterial
 • Litteratur: Från aggressivitet till harmoni- En introduktion till ART.
  Författare Helena Hammerström


Datum:

v31/33 2021  del 1 må-ons 2-4 augsti  Del 2 må 16 -18 augusti.


Tider:    
09:00-15:30 alla dagar.

Plats:      Tollare folkhögskola

Pris:        11 100 kr exkl moms

Ingår Kurslitteratur och handledarmaterial samt fika alla dagar.

Antal deltagare: minst 6  max 12 personer

Sista anmälningsdag:
Fredag 9 juli 2021

Utbildare:    Margith Hanslin, utbildare Tollare folkhögskola, ART instruktör. Vid frågor kontakta margith.hanslin@tollare.org

Vid anmälan kommer en agenda för utbildningsdagarna att sändas ut v 29

Varm välkommen till en givande och rolig utbildning

Länk till ansökningsformulär