Kurser om barnkonventionen

Kursen omfattar 3 veckor

Anmäl dig här

Kurser i tre steg

Kurser för dig som vill utveckla dina kunskaper om barnkonventionen och hur du omsätter den till praktik i din verksamhet. Nu erbjuder Tollare kortare kurser på distans om barnkonventionen i tre olika steg. Du kan välja att gå en eller alla tre stegen beroende på  vad du är i behov av. Kurserna har tre träffar vardera och görs helt på distans på Zoom.

Barnrättsperspektiv steg 1. grundkurs distans

3 Digitala utbildningstillfällen 

Kursen för dig som vill lära dig om grunderna i Barnkonventionen och barnkonventionens ställning i Sverige. Under kurstillfällena blandas föreläsningar med mycket diskussioner och reflektioner. 

Kursen innehåller

 • Barnkonventionens innehåll
 • Barnkonventionens ställning i Sverige

Kursen är helt på distans, en uppgift mellan varje kursträff. Vi har tre digitala träffar på Zoom. 

Datum för träffarna

11/10

18/10

1/11 

Deltagaravgift: 3.000 kr ex moms. Sista anmälningsdag och dag för avbokning 4/10. Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdagen, avhopp efter 30/8 faktureras. Kursen genomförs vid minst 10 deltagare. 

Barnrättsperspektiv steg 2. fortsättningskurs distans

3 Digitala utbildningstillfällen 

För dig som har gått Barnrättsperspektiv steg 1 eller för dig som redan har grundläggande kunskap om barnkonventionen. Denna kurs ger dig verktyg att förstå och analysera din verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Barnrättsperspektiv steg 2 passar dig som är verksam i en verksamhet för barn och unga och som vill öka barnrättsperspektivet i verksamheten. Denna kurs är praktisk och verksamhetsnära och målet är att du ska analysera din egen verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Kursen innehåller

 • Barnrättsperspektivet som arbetssätt
 • Verktyg att inventera och analysera din verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Datum: 

26/10 kl 09.00-12.00

9/11 kl 09.00-12.00

16/11 kl 09.00-12.00

Deltagaravgift: 3.000 kr ex moms. Sista anmälningsdag och dag för avbokning 19/10. Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdagen, avhopp efter faktureras. Kursen genomförs vid minst 10 deltagare. 

Barnrättsperspektiv steg 3. fördjupning distans

3 Digitala utbildningstillfällen 

För dig som har gått kursen Barnrättsperspektiv steg 2. 

Denna kurs ger dig verktyg att på ett systematiskt sätt anpassa din verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. Vi utgår den den analys och inventering som du gjort av din verksamhet under Steg 2. Utifrån den analysen får du i Steg 3 uppslag för nya rutiner och arbetssätt för att öka barnrättsperspektivet i hela din verksamhet. Kursen präglas av diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagarna i kursen samt direkt feedback och processtöd av kursledningen. 

Kursen innehåller

 • Metoder och rutiner för att arbeta systematiskt med barnrättsperspektivet i verksamheten
 • Modeller och arbetssätt för barn och ungas inflytande

Datum

19/11 kl 09.00-12.00

26/11 kl 09.00-12.00

3/12 kl 09.00-12.00

Deltagaravgift: 3.000 kr ex moms. Sista anmälningsdag och dag för avbokning 12/11. Deltagaravgiften faktureras efter sista anmälningsdagen, avhopp efter faktureras. Kursen genomförs vid minst 10 deltagare.

Kursledare är Sofia Zackrisson, utvecklingsledare och utbildare på Tollare folkhögskola. Hon har mångårig erfarenhet av att jobba med barnrättsfrågor och med demokrati och inflytandefrågor. Till exempel genom att stötta verksamheter att öka sitt barnrättsperspektiv och barn och ungas inflytande. 

Sofia har tagit fram metodmaterial för elevers inflytande i skolan och utbildat såväl barn som yrkesverksamma i olika sektorer om barnrättsperspektivet och ungas inflytande. Hon har också jobbat med att stötta ungas egna organisering inom civilsamhället. Lyssna gärna på avsnitt #63 av Civilsamhällespodden där Sofia gästar och pratar om att barnkonventionen blir lag. 

Kursinnehåll

Steg 1

 • Barnkonventionens innehåll
 • Barnkonventionens ställning i Sverige

Steg 2

 • Barnrättsperspektivet som arbetssätt
 • Verktyg att inventera och analysera din verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Steg 3

 • Metoder och rutiner för att arbeta systematiskt med barnrättsperspektivet i verksamheten
 • Modeller och arbetssätt för barn och ungas inflytande

Kostnader

Kurserna kostar 3.000 kr ex moms vardera. Kursavgiften faktureras efter sista datumet för anmälan till kursen. Därför är det viktigt att du meddelar i tid om du har anmält dig men inte kan gå kursen.

Vem kan söka?

Du jobbar med barn- och ungdomsfrågor ideellt eller professionellt. Välj det kurssteg som passar dina förkunskaper.

Ansökan

Du kan anmäla dig till en eller fler av kurserna. Anmäl dig här.

Anmäl dig här