Cannabis – forskning, debatt och lokal prevention

Kursen omfattar 12 veckor

  • Studietid
    5 september - 25 november

Sju digitala träffar á 2 timmar
(kl 14.00-16.00)

Sista ansökningsdag:
30 augusti 2022

Ansökningstiden är över

Cannabis är en het fråga. Ungdomar ställer frågor och vill diskutera. Lärare och föräldrar kan känna en oro och behöver stöd och kunskap.

Fältarbetare som möter både ungdomar, lärare och föräldrar har en nyckelroll i det lokala förebyggande arbetet. Frågorna är många.

Vilka risker finns med cannabis? Är cannabis en bra medicin? Hur fungerar CDB-olja? Ska cannabis vara kriminaliserat, avkriminaliseras eller legaliseras och vad vet vi om effekterna av det? Vad vet vi om utvecklingen i Kanada och delstater i USA där cannabis legaliserats? Hur påverkas Sverige av att Malta som första Europeiska land legaliserat och att Tyskland beslutat göra detsamma?

I det lokala förebyggande arbetet ställs också andra frågor. Hur ser användningen av cannabis och andra droger ut bland ungdomar och hur ser trenden ut? Hur kan en lokal lägesbeskrivning och analys göras? Hur kan skolan arbeta med policy och förebyggande insatser och vad vet vi om effekterna av olika insatser?

Tollare folkhögskola erbjuder i samarbete med RIF en kurs om cannabis, aktuell debatt och lokal prevention.

Kursen omfattar sju digitala träffar á 2 timmar (14-16) under 12 veckor från 5 september till 25 november 2022. Träffarna innehåller föreläsning/presentation och samtal.

Förslag på artiklar, material, rapporter och information ges som förberedelse inför träffarna. Deltagarna formulerar frågeställningar inför träffarna och gör en avslutande PM med planering för det egna lokala arbetet.

Teman är

  • Cannabisanvändning, nuläge och trender. 
  • Lokal lägesanalys – en nyckel för fältarbetare. Varför viktigt, vilka data behövs och hur kan den göras.
  • Vad säger forskningen om cannabis.
  • Medicinsk cannabis och CBD – vad är det, vilka effekter har det och vad säger lagen.
  • Kriminalisering och avkriminalisering – vilka är argumenten och vad vet vi om effekterna.
  • Legalisering – vad är det, vilka är argumenten och effekterna?
  • Skolan viktigaste arenan i det förebyggande arbetet – men vad har effekt och hur kan skolan arbeta.

Kostnader

Terminsavgift 400 kr  (elevförsäkring samt adm.avgifter)
Terminsavgiften återbetalas ej.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget.
Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till dig som arbetar som fältarbetare och vill ge fördjupade kunskaper om cannabis och aktuell debatt men också för att påverka det lokala förebyggande arbetet.

Ansökan

Ansökningsperioden är över.

Ansökningstiden är över