De förtrycktas teater – en pedagogisk metod för attitydförändring, empati, dialog och empowerment

Kursen omfattar 10 veckor

 • Vårterminen 2022
  16 februari - 28 april
 • Datum:
  Träff 1 – på Tollare

  Vecka 7
  16,17, 18 februari
  09.00-17.00

  Träff 2 – distans

  vecka 12
  23 mars
  09.00-12.00

  Träff 3 – distans

  vecka 17
  28 april
  09.00-12.00

Ansök till kursen via Schoolsoft här

De förtrycktas teater är ett samlingsnamn för ett flertal pedagogiska metoder. Under kursen kommer två av dessa metoder att läras ut: Forumteater och Skulpturteater.

Forumteater och skulpturteater är kraftfulla metoder som utgår från de mänskliga rättigheterna. Syftet är att stimulera till ett empatiskt förhållningssätt och ett eget tänkande, att medvetandegöra deltagarna om deras möjligheter att själva identifiera och förändra maktstrukturer istället för att bli offer för dem. 

Metoderna synliggör förtryck och tränar deltagarna på att ha fokus på lösningar. Såväl Forumteater som Skulpturteater sätter igång förändringsprocesser på ett kreativt och lekfullt sätt.

Båda metoderna kan användas i arbetet med teman som exempelvis grupptryck, mobbning, fördomar, diskriminering, homofobi, rasism, sexism m.m.

Grundaren av De förtrycktas teater är den brasilianska regissören och pedagogen Augusto Boal.

Kursinnehåll

Forumteater och skulpturteater

Kostnader

Terminsavgift: 465  kr inklusive försäkring, material samt måltider vid de fysiska träffarna 

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Boende, frukost och middag

Middag ordnas själv av deltagare. Boende på Tollare folkhögskolan kan bokas i samband med anmälan eller i efterhand via https://tollare.org/matoboende/.

Logi: Enkelrum: 950 kr/natt inklusive frukost

Dubbelrum: 750 kr/natt inklusive frukost

Vem kan söka?

Fältassistenter, fritidspedagoger, fritidsledare, aktiva inom civilsamhälle och föreningsliv, socialpedagoger samt andra som kommer i kontakt med värdegrundsfrågor och förändringsarbete på fältet.

Ansökan

Ansökan görs via SchoolSoft.

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan beställas digitalt från skatteverket.se här:
https://skatteverket.se/…

Sista anmälningsdag 21 januari.

Ansök till kursen via Schoolsoft här