De förtrycktas teater HT22

Kursen omfattar 10 veckor

OBS: Kursen startar ej!

Kursen startar ej

Vill du lära dig att använda forumteater och skulpturteater som verktyg i arbetet med ungdomar?

Sök vår kurs De förtrycktas teater, som drar igång under hösten.

Forumteater och skulpturteater är kraftfulla metoder som utgår från de mänskliga rättigheterna. Båda metoderna kan användas i arbetet med teman som exempelvis grupptryck, mobbning, fördomar, diskriminering, homofobi, rasism, sexism m.m.

De förtrycktas teater är ett samlingsnamn för ett flertal pedagogiska metoder. Under kursen kommer två av dessa metoder att läras ut: Forumteater och Skulpturteater.

Syftet är att stimulera till ett empatiskt förhållningssätt och ett eget tänkande, att medvetandegöra deltagarna om deras möjligheter att själva identifiera och förändra maktstrukturer istället för att bli offer för dem.

Metoderna synliggör förtryck och tränar deltagarna på att ha fokus på lösningar. Såväl Forumteater som Skulpturteater sätter igång förändringsprocesser på ett kreativt och lekfullt sätt.

Grundaren av De förtrycktas teater är den brasilianska regissören och pedagogen Augusto Boal.

Kursinnehåll

Forumteater och skulpturteater

Kostnader

Terminsavgift: x kr inklusive försäkring, material samt måltider vid de fysiska träffarna 

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Boende, frukost och middag

Middag ordnas själv av deltagare. Boende på Tollare folkhögskolan kan bokas i samband med anmälan eller i efterhand via https://tollare.org/matoboende/.

Logi: Enkelrum: x kr/natt inklusive frukost

Dubbelrum: x kr/natt inklusive frukost

Vem kan söka?

Fältassistenter, fritidspedagoger, fritidsledare, aktiva inom civilsamhälle och föreningsliv, socialpedagoger samt andra som kommer i kontakt med värdegrundsfrågor och förändringsarbete på fältet.

Ansökan

OBS: Kursen startar ej

Kursen startar ej