KBT i socialpedagogiskt arbete

Kursen omfattar 39 veckor

 • Hösttermin 2024
  19 augusti - 20 december
 • Vårterminen 2025
  7 januari - 5 juni

Distans med fysiska träffar.
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Datum för träffar:

Träff 1

10-11 september (vecka 37)

Träff 2

15-16 oktober (vecka 42)

Träff 3

4-5 december (vecka 49)

Träff 4

13-14 februari (vecka 7)

Träff 5

3-4 april (vecka 14)

Träff 6

22-23 maj (vecka 21)

 

 

 

Ansök till kursen via Schoolsoft

Kursen görs tillsammans med Psykologiakademin och är för dig som arbetar med människor och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Vi erbjuder dig som arbetar inom skola, behandling, fritidsverksamhet, fältarbete, kriminalvård, socialtjänst, öppenvård, institutionsvård och ideell social verksamhet etc en möjlighet till att tillsammans med andra yrkesverksamma förädla dina färdigheter i att praktiskt använda KBT som verktyg i socialt förändringsarbete. Kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning i socialpedagogik eller motsvarande, och som vill vidareutveckla dig och få fördjupad teori och praktisk metodik i ditt arbete. KBT är effektivt inom en rad områden och utbildningen ger dig forskningsbaserade tekniker i ditt arbetsliv. Deltagarantalet är begränsat och ett urval kommer att göras av kursledningen efter sista ansökningsdagen.

Kursens omfattning samt förutsättningar

Utbildningen omfattar 39 veckors halvtidsstudier. Studierna bedrivs dels på distans över internet med en digital plattform. Distansarbetets syfte är genom läsning och reflektivt skrivande öka och fördjupa den teoretiska kunskapen samt öva på de KBT-verktyg vi går igenom. Vi har även fysiska träffar i Stockholm på Tollare folkhögskola.   All undervisning är obligatorisk. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator för distansarbetet. 

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha:

 • Efter fullgjord utbildning skall deltagaren
  • ha fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
  • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid stress, ångest och oro
  • ha fördjupad kunskap i inlärningsteori
  • ha utvecklat sin förmåga i beteendeanalys, färdighetsträning och andra aktuella verktyg inom KBT.
  • ha färdigheter i att söka upp och sammanställa relevant forskning.
  • ha färdigheter i kommunikation, bemötande och konflikthantering
  • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid skolfrånvaro
  • ha kunskap och förståelse om anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • ha tillgång till praktiska verktyg i känsloreglering
  • ha förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete
  • ha ett utökat nätverk med andra yrkesgrupper som arbetar med människor

Kostnader

Servicekostnad: 750 kr / termin

I servicekostnaden ingår olycksfallsförsäkring, en del studiematerial, kopiering och utskrifter, extra förtäring i samband med avslutningar, högtider och ett varierande antal sociala aktiviteter samt föreläsningar.
* Tillgång till WiFi
* Möjlighet att låna bärbar dator under skoltid kl 8-16.
* Kaffe/te

Servicekostnaden återbetalas ej.

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att själva undervisningen är avgiftsfri

 

Vem kan söka?

Du ska arbeta (eller vara ideellt engagerad) med socialt ungdomsarbete. Du ska ha en grundutbildning i socialpedagogiskt arbete eller motsvarande och vilja fördjupa dina kunskaper i teori och praktik.

Eget beroende eller kriminalitet ska ligga minst tre år tillbaka i tiden.

 

Ansökan

Ansökan görs via Schoolsoft. Bifoga dina betyg/utbildningsbevis som PDF i ansökan.

Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

Följande litteratur köps in och bekostas av deltagare:
Nylen, Malin Kata, Fäldt, Jonas (2019). KBT i socialt arbete med barn och unga

Litteratur Linton, Steven & Flink, Ida (2011), 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm:  Natur & Kultur  

Sahlin, Hanna, Malmquist, Elizabeth (2018). Känslor som kraft eller hinder: en handbok i känslorreglering. Stockholm: Natur & Kultur 

Forster, Martin (2013). Jag törs inte men jag gör det ändå: om barns välmående och självkänsla. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Ansök till kursen via Schoolsoft