Distansutbildning: Grundläggande KBT-utbildning

Kursen omfattar 18 veckor

 • Kurstid
  14 november - 18 mars

Sista ansökningsdag 7 november

Studietakt 50 %

Ansökan har stängt!

En KBT-utbildning som ger dig grundläggande förståelse hur man kan bedriva samtal och utföra utrednings- och behandlingsinsatser.

Om utbildningen

Den här 18 veckors utbildningen ger dig verktyg för att ge bästa möjliga bemötande av människor i olika situationer med olika förutsättningar. Det kan handla om att skapa välmående arbetsplatser, hjälpa dina medarbetare och ge en trygg omsorgbehandling för de klienter du ansvarar för. Under utbildningen kommer vi att arbeta med mänskliga tankar, känslor och beteenden, eftersom vetskapen om sambandet mellan tankar, känslor och beteenden är grunderna i kognitiva beteendeterapin. Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig om mer grunderna inom KBT och kanske vill studera vidare. Målet med utbildningen är att den ska hjälpa dig i ditt arbete med kunder, klienter, elever, familjer och medarbetare som du möter i utmanande situationer.

Utbildningsmål

Under utbildningen lär du dig att kartlägga tankar, känslor och beteenden enligt den grundläggande KBT modellen och också självkänsla och perfektionism enligt tredje vågens KBT. Du kommer att utveckla dina kunskaper i att förstå, bemöta, motivera och förändra människor och deras beteenden.

Upplägg

Utbildningen omfattar 6 lärarledda utbildningsblock om 1 dag (totalt 4 dagar på tollare), 2 digitala föreläsningar samt distansstudier och uppgifter mellan utbildningsblocken. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom. Det är där du lämnar in dina uppgifter samt håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggningsuppgift till bland annat Classroom. Utbildningen pågår under 18 veckor.

Lärare

Kursansvarig Magnus Keller, fil. magister i pedagogik och analytisk psykologi som till sin hjälp har Olle Wadström, psykolog, psykoterapeut, handledare och författare till ett antal böcker inom kognitiv beteendeterapi, samt Irena Makower Docent i psykologi, leg. Psykolog, leg psykoterapeut, specialist inom klinisk psykologi, KBT handledare, lärare. Samtliga utbildare har lång klinisk och pedagogisk erfarenhet inom sina olika expertområden. 

Kurslitteratur 

Rautalinko, Erik, Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap

Wadström, Olle, Att förstå och påverka beteendeproblem

Wadström, Olle, Kognitiv Beteendeterapi och lite till – första hemuppgiften

Wadström, Olle, Tvångssyndrom, Orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv

Wadström, Olle och Ekvall, Daniel,  Idrottsglädje – Prestation – Utveckling, Kognitiv beteendeterapi för tränare, idrottare och föräldrar.

Makower Irena, Självkänsla och perfektionism: teori, forskning och klinisk tillämpning, Studentlitteratur, 2018.

Kursinnehåll

 • KBT
 • Historik och grunderna inom beteendeanalys
 • Samtalsmetodik – grundläggande samtalsträning-kommunikation
 • Samtalsmetodik – motivationsverktyg och utredande samtal
 • Ångestproblematik – fobier & panikångest
 • Ångestproblematik – GAD & OCD
 • Depression
 • Självkänsla och perfektionism

Kostnader

Kostnader

Terminsavgift 800 kr inkluderar administration, försäkring och kopior. Måltider är obligatoriska vid de fysiska träffarna. Kostnad för måltider är 1000 kr.

Terminsavgiften återbetalas ej.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

 

Boende och frukost

För information om boende och mat mejla konferens@tollare.org.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. 

Du har ett arbete med människor i utsatta livssituationer inom fritid, skola, resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig särskilt till dig som möter patienter, elever, föräldrar, klienter, personal, medarbetare och idrottare i samtal eller i utredning och behandling där tillämpningsbar kunskap inom KBT är ett värdefullt redskap. Du lär dig förstå varför vi beter oss som vi gör både då vi mår bra och dåligt.

Ansökan

Anmälan görs via länken längst ned eller högst upp till höger.

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan laddas hem digitalt från skatteverket.se här:

https://skatteverket.se/priv/folkbokf/bestall…

Du behöver även bifoga ett personligt brev där du beskriver vad du arbetar med i dagsläget samt en kort motivation till varför du önskar gå utbildningen.