Grundkurs i ANDTS prevention

Kursen omfattar 19 veckor

  • Vårterminen 2023
    16 januari - 26 maj

Ansökningstiden har passerat.

Förebyggande arbete i teori och praktik

I den här kursen utgår du ifrån dina kunskaper, din verklighet och dina idéer kring förebyggande arbete som du vill omsätta i handling.

För femte året i rad anordnas denna grundkurs i samverkan med C.A.N. – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och framgångsrikt i praktiken med olika förebyggande insatser. Kursens deltagare, föreläsare och kursledare utgår ifrån exempel och idéer kring ANDTS, Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.

Dina idéer och din verklighet används genom hela kursen

Manualen European Drug Prevention Quality Standards, EDPQS gavs första gången ut av EU:s narkotikabyrå EMCDDA 2011. Idag har materialet omarbetats till en snabbguide och kan förutom att användas till narkotikaområdet även användas inom närliggande folkhälsoområden som alkohol, tobak, dopning och spel om pengar. Guiden ligger till grund för kursens utformning och du kommer använda dina egna idéer och din verklighet genom hela processen.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention
  • genomfört en kartläggning och analyserat en lokal lägesbild
  • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet
  • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan
  • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering
  • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete
  • färdighet att systematisera ett förebyggande projekt

Kostnader

Termins och anmälningsavgift 800:-
För kopior, kursmaterial och elevförsäkring.

Måltidsavgift 1120:-
Förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagsfika med något sötare vid träffarna på Tollare.

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Boende på Tollare, frukost och middag – bekostas av deltagaren
Deltagare på kursen har 30% på ordinarie pris
Ordinarie pris
Enkelum 800:- Frukost 120:-
Kursdeltagares pris
Enkelrum 560:- Frukost 84:-
Priserna är inklusive moms.

Om middag önskas kontakta info@tollare.org för prisförfrågan.

Kurslitteratur
Kursen använder digitalt tillgängligt material som är gratis för kursdeltagarna.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till personer inom civilsamhället, kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.

Kursen vänder  sig främst till de som har ringa kunskaper kring att arbeta systematiskt men också till de som vill ha större framgång med sina förebyggande projekt. Det kan vara de som vill genomlysa och  systematisera ett praktiskt förebyggande arbete som  just nu pågår eller som bara är på idéstadiet.

Sökanden måste vara över 18 år.

Förutsättningar för att kunna delta

Alla träffar, fysiska och digitala är obligatoriska. Deltagare ska kunna delta fysiskt på Tollare folkhögskola 4 dagar och ha tillgång till dator med mikrofon och kamera för att kunna delta på digitala träffar. Kontakt med lärare och inlämningsuppgifter sker digitalt under hela kursen.

Ansökan

Anmälan görs via länken längst ned eller högst upp till höger.

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan beställas digitalt från skatteverket.se här:
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.
4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1

Sista anmälningsdag 4 december.

Antagning sker löpande fr.o.m. v.47

Antagningsbesked börjar skickas ut v.48