Grundkurs i ANDT(S) prevention

Kursen omfattar 16 veckor

  • Vårterminen 2022
    24 januari - 27 maj
Ansök till kursen via Schoolsoft

Förebyggande arbete i teori och praktik

För fjärde året i rad anordnas den populära grundkursen i förebyggande arbete inom områdena Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel (ANDTS). Kursen vänder sig till personer både inom civilsamhället och inom kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.

Kursen fokuserar på hur man tar sig an ett lokalt förebyggande arbete och hanterar de olika stegen vid skapande och genomförande av hela processen. Med både praktiska och teoretiska inslag lär vi oss t.ex. om kartläggning, förankring, implementering, genomförande och uppföljning.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren ha:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om prevention och begrepp
  • färdighet i att kartlägga och analysera lokala lägesbilder
  • kunskap om preventiva metoder som har stöd i forskning och/eller beprövad erfarenhet
  • kunskap om vikten av resursmobilisering och samverkan
  • kunskap om vikten av uppföljning och utvärdering
  • utvecklat sin förmåga att omsätta teori till praktiskt arbete

Kostnader

380:- för kopior, kursmaterial och elevförsäkring.

För- och eftermiddagsfika samt lunch och frukt vid träffarna på Tollare:
1 340:-

Kursen är statsbidragsfinanierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Boende, frukost och middag
Boende på Tollare folkhögskolan kan bokas i samband med anmälan eller i efterhand via info@tollare.org.

Boende, frukost och middag bekostas av deltagaren.

Priser finner du på https://tollare.org/konferens-boende/pensionat/

Kurslitteratur
Kursen använder digitalt tillgängligt material som är gratis för kursdeltagarna.

Vem kan söka?

Kursen vänder sig till personer både inom civilsamhället och inom kommunala verksamheter eller myndigheter som berör ANDTS-frågor och förebyggande arbete.
Sökanden måste vara över 18 år.

Förutsättningar för att kunna delta

Deltagare ska under kursen kunna delta fysiskt på Tollare folkhögskola 2 x 2 dagar och ha tillgång till dator med mikrofon och kamera för att kunna delta på digitala träffar. Kontakt med lärare och inlämningsuppgifter sker digitalt under hela kursen. Förkunskaper för att kunna delta digitalt är ej nödvändiga.

Ansökan

Anmälan
Anmälan görs via schoolsoft.
Besked om antagning skickas ut under vecka 47 och 48.

Vid eventuella restriktioner från folkhälsomyndigheten p.g.a. Covid – 19 kan kursen komma att ställas om till enbart digitala träffar.

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan beställas digitalt från skatteverket.se här:
https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.
4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1

Sista anmälningsdag 20 november.

Ansök till kursen via Schoolsoft