Öka barn och ungas delaktighet och inflytande i praktiken

En verksamhetsnära kurs med processtöd för att öka barn och ungas delaktighet och  inflytande.

Tollare Folkhögskola erbjuder nu tillsammans med Youth 2030 movement en kurs för dig med höga ambitioner i arbetet med att öka barn och ungas inflytande i din verksamhet, din stadsdel eller din kommun. 

Genom kursen kommer du att få:

  • ta del av praktiska exempel, 
  • metoder och verktyg för att lyckas med ungas inflytande, 
  • ett nätverk av andra med liknande uppdrag som du
  • processtöd av erfarna kursledare 
  • stöd att förbättra din egen verksamhet kring delaktighet och inflytande

Kursen riktar sig mot dig som i ditt uppdrag har en samordnande och/eller strategisk roll kring barn och ungas delaktighet och inflytande. Det skulle exempelvis kunna vara dig som har ett samordnande uppdrag kring kommunens mötesplatser, demokrati- och kulturutveckling eller liknande. Du vill förbättra metoder och strukturer för hur barn och unga i din verksamhet, förvaltning eller kommun får inflytande och känner ökad delaktighet.  Fokus kommer vid sidan av utbildningsträffarna vara på mellanliggande moment där du utifrån ditt verksamhetsområde testar nya sätt att jobba med ungas inflytande och delaktighet.

Kursen passar såväl er som upplever att ni behöver utveckla ert arbete med barn och ungas inflytande samt till er som är relativt nya med att arbeta med området. Kanske har ni fastnat och behöver konkreta metoder, en strategi för hur ni inkluderar fler och lyckas få arbetet med barn och ungas inflytande hållbart över tid. Ni kan med fördel gå två från samma verksamhet. 

Kursupplägg
Kursen är helt på distans med 3 digitala träffar á 3h på Zoom. Mellan träffarna får du uppdrag kopplade till din verksamhet och kursinnehållet. Du kommer att få föreläsningar, erfarenhetsutbyte, processtöd och feedback genom hela kursen. 


Kursledare
Du som deltagare kommer att få möta erfarna och engagerade kursledare som har jobbat mycket med barnrättsfrågor, demokratifrågor och ungas inflytande. 

Sofia Zackrisson
Utvecklingsledare och pedagog på Tollare folkhögskola. Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med barnrättsfrågor och med demokrati och inflytandefrågor. Till exempel genom att som processledare stötta verksamheter att öka barn och ungas inflytande, tagit fram metodmaterial för elevers inflytande i skolan och utbildat såväl barn som yrkesverksamma i olika sektorer om barnrättsperspektivet och ungas inflytande. Jag har också jobbat med att stötta ungas egna organisering inom civilsamhället. Just nu leder jag, tillsammans med Cecilia Abrahamsson, kursen Barnrättsperspektiv i praktiken. 

Oliwer Karlsson
Jobbar idag som programansvarig för lokalt inflytande hos föreningen Youth 2030 Movement. I mitt arbete stöttar jag kommuner och offentliga aktörer i att skapa långsiktiga och hållbara strukturer för ungas inflytande och delaktighet. Jag har tidigare arbetat bland annat barnrättsorganisationen Majblomman samt i Lunds kommun, då i egenskap av inkluderingskoordinator, samt ungdomsombud med ansvar för inflytande och delaktighetsfrågor med fokus på unga som står långt bort från etablerade forum. 

Cecilia Abrahamsson
Passionerad barnrättsaktivist med 20 års erfarenhet av barnrättsarbete. Jag har en magister i barn- och ungdomsvetenskap och har i många år arbetat som strategisk kommunikatör med särskilt fokus på utvecklingssamarbete. Lång erfarenhet från civilsamhället på både lokal, nationell och internationell nivå och är idag vice ordförande för Rädda Barnen. Parallellt med mitt arbete utbildar jag mig till psykolog och är lärare på Tollare Folkhögskolas kurs Barnrättsperspektiv i praktiken.

 

Datum och träffar
Träff 1: 3/9 , kl 09.00-12.00
Träff 2: 1/10, kl 09.00-12.00
Träff 3 : 29/10, kl 09.00-12.00

Anmälan
Anmäl dig på denna länk

Kursavgift
5.000kr ex moms