Obs Kurs v.18 inställd! Nästa kurs går av stapeln v.39!

UGL utbildning – Utveckling av Grupp och Ledare

2021

Kursen riktar sig till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av individ, ledarskap och utveckling. UGL är lämplig för den som vill och har förmågan att förbättra sina egenskaper och färdigheter som individ och ledare.

Kursens övergripande mål är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem.

Om metoden
UGL följer en strukturerad utarbetad metod där handledarna följer en tydlig handledarmanual. Det är med hjälp av strukturen som deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen. Utbildningen bygger på grupputvecklingsteorin Susan Wheelan, som genom sin systematik ger deltagaren möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör ledarskap och grupputveckling.

Kursinnehåll
UGL syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • kunna ta och ge feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökat självförtroende och ökad självkännedom

UGL- kursen genomförs i grupper om 8-12 deltagare, och leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare, som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-utbildningar enligt UGL 2008.

Kursen omfattar ca 40 timmars handledarledd utbildning och genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform. Kursen fordrar närvaro under hela kurstiden.

Annan verksamhet kan inte göras parallellt med UGL-kursen.

UGL är en kurs för ”främlingsgrupp”. Deltagarna ska inte ha ett beroendeförhållande till varandra i sitt ordinarie arbete, eftersom det kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, känner och tänker om arbete och ledarskap.

Kursen pågår mellan 27 september kl 10:00 – 1 oktober kl 16:00

OBS! Sista ansökningsdag och anmälningsavgift: Vi behöver din ansökan senast den 6 september. Anmälningsavgift 2700 kr.

Länk till ansökningsformulär