Utvecklande Ledarskap

UL (Utvecklande Ledarskap)  3+1 dag


Modellen kallad Utvecklande Ledarskap som ligger till grund för kursen med samma namn är Försvarsmaktens nya modell för ledarskap sen 2003. Utvecklande ledarskap tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt inom det privata näringslivet.

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att en utvecklande ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och organisationen.

Övergripande moment i Utvecklande ledarskapsutbildningen:
• Du ska kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
• Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning)

Efter utbildningen har du;
• Fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov
• Ökat din självinsikt
• Skapat personlig utvecklingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en utbildning som även kan genomföras inom företaget.

Utbildningen genomförs med två handledare som är utbildade och certifierade av Försvarshögskolan.

Utbildningen ges v 32 Ons-fre 11-13 aug, och uppföljningsdag v 37 fre 17 sept.

Pris: 16500 kr + helpension (del 1) 6000kr exkl moms ingår kost och logi, samt kursmaterial.

Sista ansökningsdag och anmälningsavgift: Vi behöver din ansökan senast den 18 juni. Anmälningsavgift 1650 kr.

Länk till ansökningsformulär