Övriga utbildningar

Här kan du se kurser som Tollare folkhögskola ger tillsammans med arbetsförmedlingen. Vi samarbetar även med  arbetsförmedlingen och Blå vägen/Klassmorfar. Klicka gärna vidare till den kurs du är intresserad av, vänligen notera att ansökan måste ske via arbetsförmedlingen.

Här kan du också se uppdragsutbildningar som vi har. Vi har även möjlighet att genomföra en kurs på uppdrag från en beställare. Nedan kan du läsa mer specifikt om vad en uppdragsutbildning är.

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en kurs som Tollare folkhögskola genomför på uppdrag av en beställare. Så här går det till: Beställaren utformar kursinnehåll och program tillsammans med Tollare. Vi kommer överens om hur folkhögskolan bäst bidrar så att tanken med utbildningen uppnås.

Tollares medverkan handlar oftast om att leda utbildningen men ibland också om att utveckla ett ledarlag eller om pedagogisk planering och uppföljning med beställarens egna handledare. Vi tillämpar en pedagogisk idé som innebär ett dialogpedagogiskt arbetssätt. Det ger deltagarstyrning och -inflytande. Vi tror på en akti­ons­­­inriktad kunskap som leder till handling efter utbildningen.