Etableringskurs på Tollare folkhögskola

Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande, studie- och arbetsförberedande insatser. Kursen inriktas mot socialt arbete och omfattar studier i omsorgsarbete för barn, funktionsnedsatta och äldre. Här får du kunskap om social problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ. Du får även ta del av hur detta kan komma att påverka individen i vuxenlivet. Studierna kommer att förläggas på Tollare folkhögskola. En liten del av studietiden kommer att utgöras av språkpraktik, du får då möjlighet till personliga möten med yrkesverksamma.

Kursens upplägg
Utbildningen börjar med två veckors introduktion. Detta är ett tillfälle för lärarna att göra en bedömning av dig, samt att du själv får tillfälle att känna dig för om du vill gå vidare.

På Tollare folkhögskola läser du på heltid. Lektionerna är lärarledda genomgångar och handledning tillsammans med dina studiekamrater.

Folkhögskolans hela register används, som i undervisning, föreläsning, upplevelsebaserad undervisning, samtalsgrupper och litteraturstudier. Vi kommer även att göra ett flertal studiebesök under utbildningstiden.

Antal veckor: 26 veckor, måndag – fredag

Kursstart: 23 september 2019. Kursslut: 30 mars 2020

 Förutsättning: Intresse att arbeta med människor och kunskap i svenska språket. Du måste minst vara 20 år gammal.

 Ansökan/Antagning: Du söker via din handläggare på Arbetsförmedlingen. Antagning till kursen sker genom personliga intervjuer med lärare från Tollare folkhögskola.

 Utbildningsmål:
– du får möjlighet att stärka din kunskap inom det svenska språket,
– du får förståelse för hur det svenska samhället fungerar,
– du får en introduktion i ämnet socialt arbete,
– du får en introduktion i hur det är att arbeta med människor,
– du får tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling.

Denna etableringskurs ge dig en möjlighet till fortsatta studier på Tollare folkhögskola eller motsvarande.