Etableringskurs i Skärholmen

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månaders lång utbildning i svenska för nyanlända. Kursen bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Blå vägen och Tollare folkhögskola. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka som ska gå på utbildningen.

Tollare folkhögskola och Blå vägen Etableringskurs

Innehåll

  • Svenska – tala, skriva, läsa
  • Samhällsorintering
  • Demokrati, värdegrund, koder
  • Svensk arbetsmarknad, hur man söker och får arbete
  • Data och internet
  • Arbetsträning och praktik på våra egna arbetsplatser
  • Studiebesök, studierådgivning, kontakt med folkhögskolan

Start: 30 september 2019

Plats: Blå Vägen Skärholmen
Skärholmengången 2
Skärholmen

Etableringskursen är på 6 månader måndag – fredag

Språkstöd finns.

Kompetensintyg till alla som fullföljer kursen.

Kontaktpersoner
Erik Lindberg
Telenr: 070-369 00 87
erik.lindberg@blavagen.nu

eller

Naz Darbandi
Telenr: 076-760 05 94
naz.darbandi@blavagen.nu

För information maila till: erik.lindberg@blavagen.nu

I ditt mail är det viktigt att du anger:
– namn
– personnummer
– Telefon
– adress
– din arbetsförmedling, din arbetsförmedlares namn och kontaktuppgifter.