Etableringskurs i Spånga

Etableringskurs på folkhögskola är en sex månaders lång utbildning i svenska för nyanlända. Kursen bygger på ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Blå vägen och Tollare folkhögskola. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilka som ska gå på utbildningen.

Tollare folkhögskola och Blå vägen Etableringskurs

Innehåll

  • Svenska – tala, skriva, läsa
  • Samhällsorintering
  • Demokrati, värdegrund, koder
  • Svensk arbetsmarknad, hur man söker och får arbete
  • Data och internet
  • Arbetsträning och praktik på våra egna arbetsplatser
  • Studiebesök, studierådgivning, kontakt med folkhögskolan

Start: 29 april 2019

Plats: Blå Vägen Skärholmen
Skogängsvägen 59
Spånga

Etableringskursen är på 6 månader måndag – fredag.

Språkstöd finns.

Kompetensintyg till alla som fullföljer kursen.

Kontaktpersoner
Gunilla Rosengren
Direkt: 076-760 05 74
gunilla.rosengren@blavagen.nu

eller

Aziz Jihad
Direkt: 076-760 05 90
aziz.jihad@blavagen.nu

I ditt mail är det viktigt att du anger:
– namn
– personnummer
– Telefon
– adress
– din arbetsförmedling, din arbetsförmedlares namn och kontaktuppgifter.