Distanskurs – MI i socialt arbete med KBT-inriktning vårterminen 2023

Kursen omfattar 22 veckor

 • Vårterminen 2023
  9 januari - 9 juni

Distans med fysiska träffar
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

MI, Motivational interviewing – Motiverande samtal

OBS: Ansökningstiden har passerat

MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick. Idag används den brett inom bland annat socialt arbete för att höja den egna motivationen till beteendeförändringar.

KBT

Kognitiv beteendeterapi, kbt, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder. KBT handlar om att identifiera, utmana och förändra beteenden och tankemönster som ställer till till det för individen och/eller hennes omgivning.

Kursens deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar ideellt eller professionellt med ungdomar och som använder samtalet för att stödja unga i att hitta inre motivation till att förändra sin situation och/eller beteende. Deltagare på kursen arbetar ofta inom stödjande organisationer i civilsamhället, idrottsföreningar, socialtjänst, skola, lss, hvb och SiS. Många arbetsgivare godkänner kursen som fortbildning vilket kan göra att deltagare kan få gå hela eller delar av kursen på arbetstid samt få kursavgift och kurslitteratur betald av arbetsgivaren.

Processinriktad kurs

Syftet med kursen är att du i praktiken ska utvecklas i dina färdigheter att bemöta och leda de unga du möter i deras förändringsprocesser. Kursen lägger därför stor vikt vid självutveckling där du genom ökad teoretisk kunskap, praktiska övningar och självreflektion förbättrar dina färdigheter att tillämpa MI och KBT i socialt arbete. För att uppnå detta syfte är kursen processinriktad och bygger på att du steg för steg övar på de olika delarna inom MI och KBT. Du tränar både tillsammans med de andra kursdeltagarna och de unga du arbetar med. Kursen pågår under en termin.

Kursupplägg

Vi arbetar i Googles verktyg Classroom där du lämnar in dina uppgifter och håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggning till Classroom. Du gör dina uppgifter på egen hand under distansperioderna som ligger före första, mellan och efter sista träffen. Du lämnar in en eller två mindre uppgifter senast varje söndag.

Träffarna på Tollare är obligatoriska

Alla träffar är obligatoriska. Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare i klassen. Därav är hög närvaro obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till. Kursens upplägg och gruppens process gör att du måste närvara vid de tre första dagarna för att kunna genomföra resterande av kursen. Blir du sjuk eller av annan anledning inte kan vara med dessa dagar måste du söka till nästa kursomgång. Deltagare som varit antagna men inte kunnat gå kursen prioriteras vid kommande antagning.

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha:

 • grundläggande teoretiska kunskaper kring MI som samtalsmetod i motivation- och förändringsarbete
 • mycket god färdighet att praktisera MI som samtalsmetod
 • mycket god färdighet att praktisera MI som förhållningssätt
 • mycket god färdighet i att lyssna aktivt
 • mycket god färdighet att arbeta utifrån klientens/brukarens individuella behov och förutsättningar
  grundläggande kunskaper i inlärningsteori
 • grundläggande kunskaper i kognitionspsykologi
 • grundläggande kunskaper i att praktiskt använda KBT-verktyg i socialt förändringsarbete.
 • goda kunskaper i att kombinera MI och KBT

Kostnader

Terminsavgift: 800 kr

Avgift: 3.360:-
Förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagsfika med något sötare vid träffarna på Tollare.

Undervisningen är statsbidragsfinanierad och därmed avgiftsfri.

Boende på Tollare, frukost och middag – bekostas av deltagaren
Kontakta konferens@tollare.org för prisförfrågan och bokning av boende och måltider.

Följande litteratur köps in och bekostas av deltagaren.
Holm-Ivarsson, B. (2016) MI:Motiverande samtal i socialt arbete.
Stockholm:Gothia

Referenslitteratur
Nylen, Malin Kata, Fäldt, Jonas (2019). KBT i socialt arbete med barn och unga.
Stockholm:Studentlitteratur

Vem kan söka?

● Du arbetar med ungdomar professionellt eller ideellt.
● Du har tillgång till dator.
● Du har möjlighet att delta 4 x 3 dagar (12 dagar) på Tollare.

Ansökan

Anmälan görs via länken längst ned eller högst upp till höger.

I ansökan skall du bifoga personbevis – som kan laddas hem digitalt från skatteverket.se här:

https://skatteverket.se/priv/folkbokf/bestall…
c80003671.html#!/valjare/steg1

Sista anmälningsdag 20 november

Antagningsbesked skickas ut v.48

Länkar