Distanskurs: MI och coaching med KBT-inriktning våren 2022 – halvfart

Kursen omfattar 17 veckor

  • Vårterminen 2022
    31 januari - 27 maj

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Sista ansökningsdag 6 november

Antagningsbesked 19 november

Ansökningstiden är över

Arbetar du med ungdomar, professionell eller på din fritid? Vill du utveckla dina arbetsmetoder? På kursen får du lära dig hur du på ett professionellt sätt kan stötta och stimulera unga att förändra sitt beteende. Du får lära dig stötta andra i att sätta upp mål i sina liv, att aktivt och metodiskt arbeta mot dessa. Du kommer också få grundläggande kunskaper kring beteenden och varför vi gör som vi gör.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI) är en välkänd evidencebaserad samtalsmetod. Du får lära dig metoden och du tränar återkommande i kursens olika moment.

Coaching är en metod som kommer från idrottsvärlden. Framgångsrecepten har därifrån lyftas in i andra sammanhang. Du får lära dig de olika coachkompetenserna och träna praktiskt.

KBT, kognitiv beteendeterapi, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder. KBT handlar om att öva om beteenden som ställer till det för individen eller dennes omgivning. Du kommer både fördjupa dig teoretiskt samt undersöka hur du praktiskt tillämpar KBT i ditt arbete.

Kursinnehåll

– Grunderna i MI

– Coachingens grunder

– Öva på samtal

– Motivation

– KBT teori och tillämpning

– Ungdomar i utsatthet

– Medberoende

– Etik

Kostnader

3 580 kr inklusive terminsavgift, material samt måltider (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika).

Kursen är statsbidragsfinansierad vilket innebär att undervisningen är avgiftsfri.

Följande litteratur köps in och bekostas av deltagare.
Gjerde, S. (2012) Coaching: vad, varför, hur? Lund: Studentlitteratur
Holm-Ivarsson, B. (2016) MI:Motiverande samtal i socialt arbete. Stockholm:Gothia

Logi: Enkelrum: 950 kr/natt inklusive frukost

Dubbelrum: 750 kr/natt inklusive frukost

Boende, frukost och middag

Boende på Tollare folkhögskolan kan bokas i samband med anmälan eller i efterhand via https://tollare.org/matoboende/

Middag kan förbeställas om deltagare så önskar mot en kostnad av 225:- /middag, middagen bokas i (samma google-formulär som all annan beställning)
Inom 10 minuters gångpromenad finns även Sushi Wakasaya – öppet till 21, Bruket Tollare – öppet till 20, Café grindstugan öppet till 17.

Vem kan söka?

Du ska arbeta med ungdomar professionellt eller på din fritid. Tillgång till dator och Internet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Länkar

Ansökningstiden är över