Distanskurs: KBT i socialpedagogiskt arbete

Kursen omfattar 39 veckor

 • Höstterminen 2022
  22 augusti - 16 december
 • Vårterminen 2023
  9 januari - 9 juni

Distans

Studietakt 50 %

CSN-berättigad kurs

Ansökningsdatum har passerat

 

Datum för träffar:

19-20 september

24-25 oktober

28-29 november

13-14 februari

3-4 april

15-16 maj

 

Ansökningsdatum har passerat

Kursen görs tillsammans med Psykologiakademin och är för dig som arbetar med människor och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Vi erbjuder dig som arbetar inom skola, behandling, fritidsverksamhet, fältarbete, kriminalvård, socialtjänst, öppenvård, institutionsvård och ideell social verksamhet etc en möjlighet till att tillsammans med andra yrkesverksamma förädla dina färdigheter i att praktiskt använda KBT som verktyg i socialt förändringsarbete. Kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning i socialpedagogik eller motsvarande, och som vill vidareutveckla dig och få fördjupad teori och praktisk metodik i ditt arbete. KBT är effektivt inom en rad områden och utbildningen ger dig forskningsbaserade tekniker i ditt arbetsliv. Deltagarantalet är begränsat och ett urval kommer att göras av kursledningen efter sista ansökningsdagen.

Kursens omfattning samt förutsättningar

Utbildningen omfattar 34 veckors halvtidsstudier. Studierna bedrivs dels på distans över internet med en digital plattform. Distansarbetets syfte är genom läsning och reflektivt skrivande öka och fördjupa den teoretiska kunskapen samt öva på de KBT-verktyg vi går igenom. Vi har även fysiska träffar i Stockholm på Tollare folkhögskola vid sex tillfällen om sammanlagt 12 dagar.  All undervisning är obligatorisk. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator för distansarbetet. 

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha:

 • Efter fullgjord utbildning skall deltagaren
  • ha fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
  • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid stress, ångest och oro
  • ha fördjupad kunskap i inlärningsteori
  • ha utvecklat sin förmåga i beteendeanalys, färdighetsträning och andra aktuella verktyg inom KBT.
  • ha färdigheter i att söka upp och sammanställa relevant forskning.
  • ha färdigheter i kommunikation, bemötande och konflikthantering
  • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid skolfrånvaro
  • ha kunskap och förståelse om anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • ha tillgång till praktiska verktyg i känsloreglering
  • ha förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete
  • ha ett utökat nätverk med andra yrkesgrupper som arbetar med människor

Kostnader

Terminsavgift 800:- avser administrativa kostnader och elevförsäkring och betalas vid terminsstart. Terminsavgiften betalas per termin.

Terminsavgiften återbetalas ej.

Obligatorisk kostnad för förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika vid de fysiska träffarna:

HT-22 1 680:-

VT-23 1 680:-

Summan återbetalas ej vid frånvaro från de fysiska träffarna.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Boende

Möjlighet att bo på Tollare folkhögskola vid de fysiska träffarna finns. För information om boende och måltider mejla konferens@tollare.org.

Vem kan söka?

Du ska arbeta (eller vara ideellt engagerad) med socialt ungdomsarbete. Du ska ha en grundutbildning i socialpedagogiskt arbete eller motsvarande och vilja fördjupa dina kunskaper i teori och praktik.

Ansökan

Ansökan görs via Schoolsoft. Bifoga dina betyg/utbildningsbevis som PDF i ansökan.

Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

 

Följande litteratur köps in och bekostas av deltagare:

Nylen, Malin Kata, Fäldt, Jonas (2019). KBT i socialt arbete med barn och unga

Litteratur Linton, Steven & Flink, Ida (2011), 12 verktyg i KBT. Från teori till färdighet. Stockholm:  Natur & Kultur  

Sahlin, Hanna, Malmquist, Elizabeth (2018). Känslor som kraft eller hinder: en handbok i känslorreglering. Stockholm: Natur & Kultur 

Forster, Martin (2013). Jag törs inte men jag gör det ändå: om barns välmående och självkänsla. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Ansökningsdatum har passerat