MI och coaching med KBT-inriktning hösten 2021 - halvfart

Kursen omfattar 15 veckor

  • Höstterminen 2021
    30 augusti - 17 december

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansök till kursen via Schoolsoft!
Sista ansökningsdag 17 augusti 2021!

Arbetar du med ungdomar, professionell eller på din fritid? Vill du utveckla dina arbetsmetoder? På kursen får du lära dig hur du på ett professionellt sätt kan stötta och stimulera unga att förändra sitt beteende. Du får lära dig stötta andra i att sätta upp mål i sina liv, att aktivt och metodiskt  arbeta mot dessa. Du kommer också få grundläggande kunskaper kring beteenden och varför vi gör som vi gör.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI) är en välkänd evidencebaserad samtalsmetod. Du får lära dig metoden och du tränar återkommande i kursens olika moment. 

Coaching är en metod som kommer från idrottsvärlden. Framgångsrecepten har därifrån lyftas in i andra sammanhang. Du får lära dig de olika coachkompetenserna och träna praktiskt.

KBT, kognitiv beteendeterapi, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder.  KBT handlar om att öva om beteenden som ställer till det för individen eller dennes omgivning. Du kommer både fördjupa dig teoretiskt samt undersöka hur du praktiskt tillämpar KBT i ditt arbete.

Träffar och distansperioder

Träffarna sker på Tollare folkhögskola under förutsättning att inga restriktioner för detta finns pga covid -19.

Kursstart 30 augusti
Kursavslut 17 december.
Första och sista veckan består av eget arbete i form av läsning och inlämning.

Träff 1
8-10 september

Träff 2
29-30 september 1 oktober

Träff 3
27-29 oktober

Träff 4
8-10 december

Tider vid varje träff
Onsdag 9.30 – 16.00
Torsdag 08.30 – 16.00
Fredag 08.30 – 15.00

Lov v.44

Träffarna är obligatoriska.
Distansarbete mellan träffarna sker via Google Classroom. Du sköter dina studier på egen hand men lärarna finns tillgängliga via mejl och Google Classroom.

Förutsättningar

Distansarbetet sker via Google Classroom och du behöver ha tillgång till en dator för att kunna genomföra dina arbetsuppgifter. Skolan tillhandahåller en mejl-adress och tillgång till Google Classroom.

Diplomering

För diplomering krävs aktiv deltagande under träffarna, regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen samt utförda godkända uppgifter.

 

Kursinnehåll

– Grunderna i MI

– Coachingens grunder

– Öva på samtal

– Motivation

– KBT teori och tillämpning

– Ungdomar i utsatthet

– Medberoende 

– Etik

Kostnader

Deltagaravgiften består av två delar. En terminsavgift och en avgift för för- och eftermiddagsfika samt lunch. Besked om avgifterna kommer att komma vid två olika tillfällen.

Terminsavgift
Information om terminsavgift kommer att publiceras under vecka 20.

Restaurang
Just nu pågår upphandling av vår restaurang. Vi räknar med att upphandlingen är
avslutad före midsommar och kommer därefter kunna publicera info på hemsidan om hur
restaurangen kommer att driftas i höst.
Mer information om priser för deltagare i våra kurser kommer i samband med att upphandlingen av restaurangen är färdigställd.

Boende/logi
Pris för boende uppdateras under vecka 20.

Utöver detta behöver du följande kurslitteratur.
Gjerde, S. (2012) Coaching: vad, varför, hur? Lund: Studentlitteratur
Holm-Ivarsson, B. (2016) MI:Motiverande samtal i socialt arbete. Stockholm:Gothia
Nylen, Malin Kata, Fäldt, Jonas (2019). KBT i socialt arbete med barn och unga. Stockholm
Studentlitteratur.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Du ska arbeta med ungdomar professionellt eller på din fritid. Tillgång till dator och Internet.

Ansökan

Bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

Sista ansökningsdag 17 augusti 2021

Länkar

Ansök till kursen via Schoolsoft!