MI och coaching med KBT-inriktning våren 2020 - halvfart

Kursen omfattar 22 veckor

  • Vårterminen 2020
    8 januari - 2 juni

Distans
Studietakt 50 %

ANSÖK TILL UNGDOMSCOACH FÖR VÅREN 2020

Arbetar du med ungdomar, professionell eller på din fritid? Vill du utveckla dina arbetsmetoder? På kursen får du lära dig hur du på ett professionellt sätt kan stötta och stimulera unga att förändra sitt beteende. Du får lära dig stötta andra i att sätta upp mål i sina liv, att aktivt och metodiskt  arbeta mot dessa. Du kommer också få grundläggande kunskaper kring beteenden och varför vi gör som vi gör.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI) är en välkänd evidencebaserad samtalsmetod. Du får lära dig metoden och du tränar återkommande i kursens olika moment. 

Coaching är en metod som kommer från idrottsvärlden. Framgångsrecepten har därifrån lyftas in i andra sammanhang. Du får lära dig de olika coachkompetenserna och träna praktiskt.

KBT, kognitiv beteendeterapi, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder.  KBT handlar om att öva om beteenden som ställer till det för individen eller dennes omgivning. Du kommer både fördjupa dig teoretiskt samt undersöka hur du praktiskt tillämpar KBT i ditt arbete.

Träffar och distansperioder

Kursen går på halvfart med fyra fysiska träffar under fyra dagar, sammantaget 16 dagar. Det finns möjlighet att boka boende på Tollare kursgård under träffarna.

Mellan de fysiska träffarna pågår distansarbete där du sköter du dina studier på egen hand. 

Förutsättningar

Distansarbetet sker via Google Classroom och du behöver ha tillgång till en dator för att kunna genomföra dina arbetsuppgifter. Skolan tillhandahåller en mejl-adress och tillgång till Google classroom.

Diplomering

För diplomering krävs aktiv deltagande under träffarna, regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen samt utförda godkända uppgifter.

 

Kursinnehåll

– Grunderna i MI

– Coachingens grunder

– Öva på samtal

– Motivation

– KBT teori och tillämpning

– Utsatta ungdomar

– Medberoende 

– Etik

 

Kostnader

Kursen kostar 4 220 kr. I detta ingår material samt vid varje träff, morgonfika med smörgås, lunchbuffé och eftermiddagskaffe.

Utöver detta behöver du följande kurslitteratur.
Gjerde, S. (2012) Coaching: vad, varför, hur? Lund: Studentlitteratur
Holm-Ivarsson, B. (2016) MI:Motiverande samtal i socialt arbete. Stockholm:Gothia
Naar, S. & Steven A. Safren, (2017), Motiverande samtal och kbt. Stockholm: Natur & Kultur

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

 

Vem kan söka?

Du ska arbeta med ungdomar professionellt eller på din fritid. Tillgång till dator och Internet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

Skriv ett brev som svara på följande frågor:
– Vad arbetar du med idag?
– Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
– Vad är din erfarenhet av MI, coaching?
– Vad har du för erfarenhet av att arbeta med unga?
– Vad gör att du vill gå den här kursen?
– Vad hoppas du få ut av den här kursen?
– Vad tror du att du kan bidra med i den här kursen?
– Vad är dina tre främsta egenskaper som ungdomsarbetare?
– Om du går den här kursen, vad skulle det innebära för dig, din målgrupp (de du arbetar med), ditt arbete?
– Vad är din högsta avslutade utbildning? (t.ex. grundskola, gymnasium, yrkesutbildning, högskola).  

Sista ansökningsdag 15 november 2019.

Samlingar på Tollare

21 – 24 januari
18 – 21 februari
31 mars – 3 april
12 – 15 maj

Länkar

ANSÖK TILL UNGDOMSCOACH FÖR VÅREN 2020