MI och coaching med KBT-inriktning våren 2021 - halvfart

Kursen omfattar 18 veckor

  • Vårterminen 2021
    1 februari - 2 juni

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansökningstiden är över

Obs! Kursen är fullbokad!

    • Sista ansökningsdag (13 januari 2021) är passerad.

Arbetar du med ungdomar, professionell eller på din fritid? Vill du utveckla dina arbetsmetoder? På kursen får du lära dig hur du på ett professionellt sätt kan stötta och stimulera unga att förändra sitt beteende. Du får lära dig stötta andra i att sätta upp mål i sina liv, att aktivt och metodiskt  arbeta mot dessa. Du kommer också få grundläggande kunskaper kring beteenden och varför vi gör som vi gör.

Kursen bygger på två metoder och en teori

Motiverande samtal (MI) är en välkänd evidencebaserad samtalsmetod. Du får lära dig metoden och du tränar återkommande i kursens olika moment. 

Coaching är en metod som kommer från idrottsvärlden. Framgångsrecepten har därifrån lyftas in i andra sammanhang. Du får lära dig de olika coachkompetenserna och träna praktiskt.

KBT, kognitiv beteendeterapi, ses idag som ett samlingsbegrepp för olika behandlingsmetoder.  KBT handlar om att öva om beteenden som ställer till det för individen eller dennes omgivning. Du kommer både fördjupa dig teoretiskt samt undersöka hur du praktiskt tillämpar KBT i ditt arbete.

Träffar och distansperioder

Kursen går på halvfart med fyra distansträffar under tre dagar, sammantaget 12 dagar. Under dessa träffar bedrivs undervisning tillsammans och närvaro (via Google Meets) är obligatorisk.

Mellan träffarna i Google Meets pågår distansarbete där du sköter dina studier på egen hand.

Förutsättningar

Distansarbetet sker via Google Classroom och du behöver ha tillgång till en dator för att kunna genomföra dina arbetsuppgifter. Skolan tillhandahåller en mejl-adress och tillgång till Google Classroom.

Diplomering

För diplomering krävs aktiv deltagande under träffarna, regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen samt utförda godkända uppgifter.

 

Kursinnehåll

– Grunderna i MI

– Coachingens grunder

– Öva på samtal

– Motivation

– KBT teori och tillämpning

– Ungdomar i utsatthet

– Medberoende 

– Etik

 

Kostnader

Kursavgift 370 kr. I detta ingår allt (digitalt) utbildningsmaterial. Själva undervisningen av Tollare folkhögskolas pedagoger är kostnadsfri då vi får stadsbidrag för folkbildning.

Utöver detta behöver du följande kurslitteratur.
Gjerde, S. (2012) Coaching: vad, varför, hur? Lund: Studentlitteratur
Holm-Ivarsson, B. (2016) MI:Motiverande samtal i socialt arbete. Stockholm:Gothia
Nylen, Malin Kata, Fäldt, Jonas (2019). KBT i socialt arbete med barn och unga. Stockholm
Studentlitteratur.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

 

Vem kan söka?

Du ska arbeta med ungdomar professionellt eller på din fritid. Tillgång till dator och Internet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev.

Sista ansökningsdag 13 januari 2021 (är passerad)

Samlingar i Google Meets

17-19 februari 2021

17-19 mars 2021

21-23 april 2021

26-28 maj 2021

 

Länkar

Ansökningstiden är över