Distanskurs: Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete

Kursen omfattar 36 veckor

  • Vårterminen 2023
    9 januari - 9 juni
  • Höstterminen 2023
    21 augusti - 15 december

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Sista ansökningsdag  19 oktober

Antagningsbesked  9 november

Vårtermin 2023

12/1-13/1 Fysisk träff

26/1 Digital träff

23-24/2 Fysisk träff

16/3 Digital träff

30-31/3 Fysisk träff

27/4 Digital träff

11/5 Digital träff

8-9/6 Fysisk träff

Hösttermin 2023

7-8/9 Fysisk träff

14/9 Digital träff

12/10 Digital träff

30/10-1/11 Fysisk träff

16/11 Digital träff

7-8/12 Fysisk träff

 

Ansök till kursen via Schoolsoft här

Tollare folkhögskola och Kulturama startar nu i samverkan påbyggnadsutbildningen “Musik och drama som verktyg och metod i socialpedagogiskt arbete” där den studerande utvecklar kunskap, färdigheter och kompetens att använda konstnärligt skapande metoder i socialpedagogiskt arbete. Utbildningen sammanlänkar parternas respektive kompetensområden och vilar praktiskt/metodiskt och teoretiskt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med eller fördjupa arbetet med estetiska uttryck som metod inom socialt arbete. Genomgången utbildning syftar till att ge fördjupad kunskap att förstå och kunna använda estetiska uttryck i socialpedagogiskt arbete i livets alla skeden. 

Under utbildningen får du bland annat kunskaper i psykologi, förändringsprocesser, samspelet mellan individ och samhälle. Du får även praktiskt utveckla metoder i de estetiska uttrycken och hur du kan använda dessa i socialt arbete. Musik och drama kan främja livskvalitet och hälsa genom att skapa vitalitet som stärker känslomässig utveckling och social kommunikation. Du kommer även att få viss inblick i behandlingsmetoder och konstnärliga terapier. 

Under utbildningen kommer du att träffa ett flertal lärare med gedigen bakgrund och kompetens inom socialt arbete, pedagogik, konstnärliga uttryck och estetiska lärprocesser. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som en distansutbildning på halvfart med ett antal obligatoriska fysiska träffar. De fysiska tillfällena består av föreläsningar, diskussioner, gruppövningar och redovisningar. Mellan träffarna gör du uppgifter individuellt och i grupp som lämnas in digitalt. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom, där du lämnar in dina uppgifter samt håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som även är din inloggningsuppgift till bland annat Classroom. För att delta i utbildningen behöver du tillgång till dator/surfplatta och internetuppkoppling. 

Kursinnehåll

Samhälls- och livsloppsperspektiv på socialt arbete

– Psykologi

–  Sociologi

– Utsatthet, social situation och levnadsvillkor  på grupp och individnivå 

– Empowerment 

– Fysiska och psykiska funktionshinder och psykisk ohälsa

–  Intersektionella perspektiv på socialt arbete

– Kunskaps- och forskningsöversikt

 

Socialpedagogik

– Socialpedagogik i ett livsloppsperspektiv

–  Grupp och ledarskap

–  Professionellt bemötande och professionsetik

–  Systemteori 

 

Estetiska uttryck som verktyg och metod

– Estetiska lärprocesser genom konstnärliga uttrycksformer musik och drama

– Att berätta, gestalta och kommunicera med olika formspråk

  Att skapa och leda estetiska arbetsformer

– Skapande delaktighet, interaktion och utveckling i livsloppsperspektiv

–  Musik och drama som kommunikation, dialog och språk

– Metodik och etik för användning av konstnärliga modaliteter med individer och grupper inom socialpedagogiskt arbete

–  Den musicerande och berättande människan i psykosocialt perspektiv

– Orientering om psykosociala effekter i konstnärliga terapiformer 

– Forskning om kultur och hälsa i socialpedagogiskt perspektiv

 

Examensarbete 

– Praktiskt och skriftligt examensarbete

Kostnader

Terminsavgift: 800 kr betalas per termin

Avgift
VT- 23   2 240 kr
HT- 23   1 960 kr

Avgiften avser förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika vid de fysiska träffarna

Boende

Möjlighet att bo på Tollare folkhögskola vid de fysiska träffarna finns. För information om boende och måltider mejla konferens@tollare.org.

Vem kan söka?

Du ska under året fylla eller ha fyllt minst 23 år och ha genomgången eftergymnasial utbildning på minst ett år inom socialt arbete och/eller en eftergymnasial utbildning inom musik eller teater. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Har du inte gymnasiekompetens finns möjlighet att söka på fri kvot utifrån reell kompetens. Läs vidare här.

Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så kommer detta att behöva ligga minst tre år tillbaka i tiden. Tre-års gränsen gäller fr.o.m ev. utskrivningsdatum från frivården.

Ansökan

Ansökan görs via Schoolsoft. Bifoga dina betyg/utbildningsbevis som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation till varför du söker utbildningen samt information om din estetiska bakgrund.

Den 31/10-1/11 genomförs antagningsprov på plats på Tollare folkhögskola. 

Antagningsprovet genomförs tillsammans i mindre grupp med andra sökande och består av ett tre delar:

• Presentation och information om gruppmoment
• Gruppmoment – förberedelse och genomförande
• Individuellt samtal

• Hela förfarandet tar ca 2-3 timmar och ni behöver inte förbereda något material i förväg. Vid kallelse till antagningsprov får ni mer information om hur det kommer att gå till och vilken utrustning och instrument som kommer att finnas att tillgå. Det går bra att ta med sig eget material/instrument om man önskar. Ni blir kallade till antagningsprov antingen på förmiddag eller eftermiddag. Om tiden för antagningsprov inte fungerar så hör ni av er så snart som möjligt.

Om du blir antagen till utbildningen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer utdraget här: https://polisen.se/tjanster…/ Utdrag ur belastningsregistret skickas till Tollare folkhögskola  senast den 18 november i samband med att du tackar ja till erbjuden plats. 

Utbildningen kommer att starta förutsatt att deltagarantalet fylls. 

Ansök till kursen via Schoolsoft här