Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma – distanskurs på halvfart under 2 år

Kursen omfattar 76 veckor

  • Hösttermin 2021
    30 augusti - 17 december
  • Vårtermin 2022
    12 januari - 15 juni

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansökningstiden är över

Sista ansökningsdag har gått ut!

 

Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Kursen är inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Vi vill ge en förståelse för varför barn och ungdomar kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problembeteenden och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Socialpedagogiken arbetar för att främja välbefinnande, lärande och utveckling. Den grundläggande tanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället. Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många områden. På Tollare folkhögskola har vi ett salutogent förhållningsätt och som socialpedagog kommer du att arbeta med olika grupper i samhället, både på individnivå och i grupp.

Distansarbetet sker via Google Classroom så du behöver tillgång till en dator med internetuppkoppling. Gooogle Classroom är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden digital kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

Kursinnehåll

– Socialpedagogik
– Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
– Dysfunktionella familjer / nätverksarbete
– Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
– Socialtjänstlagen
– Neuropsykiatri, exempelvis ADHD
– Läs- och skrivsvårigheter
– Droger och beroende
– Kriminalitet
– Dokumentation
– Grunder i kognitiv beteendeterapi (KBT)
– Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
– Grupp och ledarskap
– Individuellt fördjupningsarbete

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 10 385 kr per läsår, för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt.

Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 5 255 kr för material och mat, per läsår. Utöver detta tillkommer kurslitteratur, räkna med att du behöver införskaffa ca 15 böcker under utbildningens gång (varierande priser på litteraturen).

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Studieresa

Under studietiden gör vi en studieresa till Italien. Under resan får vi inblick i hur man där arbetar inom det sociala fältet med bl a ett besök på behandlingsverksamheten San Patrignano. Kostnad för resan landar på 5000-6000 kr/person. Resan är frivillig

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. Du har ett arbete med utsatta barn/ungdomar inom fritid, skola, resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så kommer det behöva ligga minst tre år tillbaka i tiden.

Har du inte gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reell kompetens. Läs vidare här.

Ansökan

Bifoga dina betyg som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan 5 augusti 2021.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2021. 

Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller träffar vid  14 tillfällen om sammanlagt 32 dagar under utbildningens gång.

Länkar

Ansökningstiden är över