Socialpedagogiskt ungdomsarbete för yrkesverksamma – distanskurs på halvfart under 2 år

Kursen omfattar 78 veckor

 • Hösttermin 2022
  22 augusti - 16 december
 • Vårtermin 2023
  9 januari - 9 juni
 • Hösttermin 2023
  21 augusti - 15 december
 • Vårtermin 2024
  8 januari - 7 juni

CSN-berättigad kurs
Distans
Studietakt 50 %
Ansökningsdatum har passerat

 

Ansökningsdatum har passerat

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Kursen är inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Vi vill ge en förståelse för varför barn och ungdomar kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problembeteenden och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Socialpedagogiken utgår från ett salutogent förhållningssätt i arbetet med ungdomar. Den grundläggande tanken är att varje människa har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället. Som socialpedagog kan du att arbeta både förebyggande och behandlande med ungdomar i riskmiljöer och social utsatthet. Du arbetar med  att främja välbefinnande, lärande och utveckling både på individ- grupp- och samhällsnivå. Socialpedagogens kompetens blir allt mer efterfrågad på arbetsmarknaden inom många skilda områden – skola, fritid, vård, civilsamhälle m.m. 

 

Kursupplägg och distansarbete

Tre till fyra gånger per termin träffas vi på Tollare folkhögskola i två till tre dagar. Dessa dagar består av föreläsningar, diskussioner, gruppövningar och redovisningar. Mellan träffarna gör du uppgifter både individuellt och i grupp som lämnas in digitalt. Vi arbetar i Googles verktyg Classroom. Det är där du lämnar in dina uppgifter samt håller kontakt med dina lärare. Du får en mejladress som är kopplad till skolan och som också är din inloggningsuppgift till bland annat Classroom.

Kursinnehåll

– Socialpedagogik
– Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
– Dysfunktionella familjer / nätverksarbete
– Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
– Juridik i socialt arbete
– Neuropsykiatri, exempelvis ADHD
–  Psykisk ohälsa och suicidprevention
–  Sociologi och normkritik
– Droger och beroende
– Kriminalitet
– Dokumentation
– KBT i socialt arbete
– Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
– Grupp och ledarskap

Kostnader

Terminsavgift 800:-

Terminsavgiften återbetalas ej.

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, middag vid alla träffarna
HT22 3 440:-
VT23 3 200:-

Avgift för HT23 och VT24 fastställs senare.

Kurslitteratur, ca 15 böcker under två år, tillkommer och bekostas av deltagaren.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Boende och frukost
För information om boende och mat mejla konferens@tollare.org.

Studieresa
Studieresor både inom och utanför Sverige kan bli aktuella under utbildningens gång. Ev. studieresor är frivilliga och finansieras av deltagare till ett självkostnadspris.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. Du har ett arbete med barn/ungdomar i utsatta livssituationer inom fritid, skola, resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så kommer detta att behöva ligga minst tre år tillbaka i tiden. Tre-års gränsen gäller fr.o.m ev. utskrivningsdatum från frivården.

Har du inte gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reell kompetens. Läs vidare här.

Ansökan

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

Bifoga dina betyg som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret som skickas till oss oöppnat i kuvert. Detta kommer att sändas ut i antagningsbeskedet.


Samlingar på Tollare
Utbildningen innehåller träffar vid  14 tillfällen om sammanlagt 31 dagar under utbildningens gång.

Länkar

Ansökningsdatum har passerat