Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Kursen omfattar 76 veckor

 • Hösttermin 2019
  26 augusti - 20 december
 • Vårtermin 2020
  8 januari - 2 juni
 • Hösttermin 2020 (preliminärt)
  24 augusti - 18 december
 • Vårtermin 2021 (preliminärt)
  7 januari - 2 juni

Studietakt 100 %

ANSÖKAN TILL SOCIALPEDAGOGISKT UNGDOMSARBETE ÄR NU STÄNGD!

Ansökningstid passerad

Utbildning till socialpedagog

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

I undervisningen får du arbeta med metoder som lär dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, fältförlagda studier, två praktikperioder, och friluftsliv där även resor förekommer.

Undervisningens mål:
– du får kunskaper för att arbeta med utsatta ungdomar på institution, i öppenvård, skola och fritid,
– du får en teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande,
– du får introduktion om olika socialpedagogiska metoder och förhållningssätt,
– du får kunskap om samhälle, vårt demokratiska system och olika sociala skyddsnät,
– du får många tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling,

Socialpedagogiken arbetar för att främja välbefinnande, lärande och utveckling. Den grundläggande tanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället.

Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på en bred arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många verksamhetsområden. Som socialpedagog arbetar du inom skola, behandlingshem, socialtjänstens öppenvård, landstinget, som fältassistent, på fritidsgårdar eller inom civilsamhället.

Kursinnehåll

Ungdomars situation
– Utvecklingspsykologi
– Tonårspsykologi
– Grunder i kognitiv beteendepsykologi (KBT)
– Droger/beroendetillstånd
– Läs- och skrivsvårigheter
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Kriminalitet
– Psykiatri
– Mentalisering
– Socialpedagogik i skolan

Samhälle
– Kunskaps- och forskningsöversikt
– Evidensbegreppet
– Socialpolitik/socialtjänst
– Lagstiftning
– Öppenvård och institutioner
– Civilsamhället
– Sociologi
– Risk- och skyddsfaktorer
– Normkritik
– Yrkesroll och etik

Socialpedagogiska fältet
– Grupp och ledarskap
– Handledning
– Hälsa och livsstil
– Pedagogiska och sociala arbetsmetoder
– Behandlingsmodeller t ex Motiverande Intervju (MI) och KBT
– Nätverksarbete och familj
– Våld i nära relationer (VINR)
– Praktik
– Metodveckor

Övrigt
– Sociala projekt
– Dokumentation
– Projektarbete
– Skolgemensamma aktiviteter

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 800 kr per termin för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang på Tollare och elevförsäkring. För introduktionsveckan (en klassresa) betalar du 1 000 kr och för metodveckor  (ex. skidresa) cirka
5 500 kr. Kostnader för böcker tillkommer och beräknas till cirka
4 500 kr.

Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och ska ha grundläggande behörighet för högre studier. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så kommer det behöva ligga minst tre år tillbaka i tiden. 

Har du inte fullständig gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reel kompetens. Läs vidare här.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en kort presentation av dig och en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Om något framkommer ur registret som innebär ett hinder att läsa utbildningen kommer du meddelas att du inte kan påbörja utbildningen hos oss.  Utdragen behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan 5 augusti 2019.

Länk till belastningsregistret hittar du HÄR.

Sista ansökningsdag är 15 april 2019.

Länkar

ANSÖKAN TILL SOCIALPEDAGOGISKT UNGDOMSARBETE ÄR NU STÄNGD!