Socialpedagogiskt fördjupning

Kursen omfattar 34 veckor

 • Hösttermin 2021
  9 september - 10 december
 • Vårtermin 2022
  17 januari - 10 juni

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansökan stängd

Kurs för dig som arbetar med människor och vill bredda och fördjupa kunskapen inom socialpedagogikens kunskapsområden. Utbildningen Socialpedagogisk fördjupning– distans görs i samverkan mellan Tollare folkhögskola och Akademi Magelungen. Vi erbjuder dig som arbetar inom skola, fritidsverksamhet, fältarbete, polis, socialtjänst, öppenvård, institutionsvård och ideell social verksamhet en möjlighet till en fördjupad utbildning inom socialpedagogiken med utgångspunkt i KBT – kognitiv beteendeterapi. Kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning eller har motsvarande kunskaper, och som vill vidareutveckla dig och få praktisk metodik i ditt arbete. KBT är effektivt inom en rad områden och utbildningen ger dig forskningsbaserade tekniker i ditt arbetsliv. Deltagarantalet är begränsat och ett urval kommer att göras av kursledningen efter sista ansökningsdagen.

Kursens omfattning samt förutsättningar

Utbildningen omfattar 34 veckors halvtidsstudier. Studierna bedrivs på distans över internet med en digital plattform med tre digitala träffar på totalt sex dagar. Vi kommer även ha fysiska träffar i Stockholm på Tollare folkhögskola vid fyra tillfällen om sammanlagt 8 dagar.  Däremellan tillkommer eget arbete. All undervisning är obligatorisk. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator vid digitala träffar samt för distansarbetet. Vid eventuella nya restriktioner p.g.a. Covid -19 kan kursen komma att ställas om till endast digital undervisning.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren

 • ha fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
 • ha utvecklat sin förmåga att samtala utifrån MI, färdighetsträning och andra aktuella samtalsverktyg inom KBT.
 • ha färdigheter i att söka upp och sammanställa relevant forskning.
 • ha färdigheter i kommunikation och bemötande
 • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid skolfrånvaro
 • ha kunskap och förståelse om anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • ha tillgång till praktiska verktyg i det lokala förebyggande arbetet
 • ha förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete
 • ha kunskaper om tillämpning i aktuell lagstiftning (SoL)
 • ha goda kunskaper om begrepp rörande droger och en orientering inom samhällsdiskussioner tex. den rörande cannabis
 • ha ett utökat nätverk med andra yrkesgrupper som arbetar med människor

Kostnader

 

Kursavgift och kurslitteratur

Kursavgift inkl. morgonfika med smörgås, lunch, eftermiddagsfika med frukt samt studiematerial – 3 200 kr

Avgiften betalas via faktura som skickas ut från skolan.

Själva undervisningen är kostnadsfri för dig då den är stadsbidragsfinansierad.

Kurslitteratur bekostas och köps in till  kursstart av dig som deltagare. Se litteraturlista.

 

Priser för internat och frukost

Vid din anmälan till kursen fanns möjlighet att boka boende. Du som inte bokade rum men nu skulle vilja ha ett, kan kontakta Tollares konferens på info@tollare.org.

Enkelrum per natt inkl. frukost 810:-

Del i dubbelrum per natt inkl. frukost 510:-

Vem kan söka?

Du ska arbeta (eller vara ideellt engagerad) med socialt ungdomsarbete. Du ska ha en grundutbildning i socialpedagogiskt arbete eller motsvarande och vilja fördjupa dina kunskaper i teori och praktik.

Ansökan

Fyll i frågorna i ansökan. Bifoga dina utbildningsintyg som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se).

Sista ansökningsdag är 18 augusti 2021.

Datum för träffar

Kursstart 9 september (hemuppgift)

Introträff 16-17 sept (fysisk på Tollare)

Träff 1 (fysisk på Tollare) 7-8 okt

Träff 2 (digital) 18-19 nov

Träff 3 (fysisk på Tollare)  9-10 dec

Träff 4 (digital) 3-4 feb

Träff 5 (digital)  7-8 april

Träff 6 (fysisk på Tollare) 9-10 juni

Länkar

Ansökan stängd