Socialpedagogiskt fördjupning

Kursen omfattar 35 veckor

 • Hösttermin 2021
  4 oktober - 17 december
 • Vårtermin 2022
  10 januari - 25 juni

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansökningslänk kommer

Kurs för dig som arbetar med människor och vill bredda och fördjupa kunskapen inom socialpedagogikens kunskapsområden. Utbildningen Socialpedagogisk fördjupning– distans görs i samverkan mellan Tollare folkhögskola och Akademi Magelungen. Vi erbjuder dig som arbetar inom skola, fritidsverksamhet, fältarbete, polis, socialtjänst, öppenvård, institutionsvård och ideell social verksamhet en möjlighet till en fördjupad utbildning inom socialpedagogiken med utgångspunkt i KBT – kognitiv beteendeterapi. Kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning eller har motsvarande kunskaper, och som vill vidareutveckla dig och få praktisk metodik i ditt arbete. KBT är effektivt inom en rad områden och utbildningen ger dig forskningsbaserade tekniker i ditt arbetsliv. Deltagarantalet är begränsat och ett urval kommer att göras av kursledningen efter sista ansökningsdagen.

Kursens omfattning samt förutsättningar

Utbildningen omfattar 35 veckors halvtidsstudier. Studierna bedrivs på distans över internet med en digital plattform och under fysiska träffar i Stockholm vid sex tillfällen om sammanlagt 13 dagar.  Däremellan tillkommer eget arbete. All undervisning är obligatorisk. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator vid digitala träffar samt för distansarbetet. Vid eventuella nya restriktioner p.g.a. Covid -19 kan kursen komma att ställas om till endast digital undervisning.

Kursinnehåll

Efter fullgjord utbildning skall deltagaren

 • ha fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
 • ha utvecklat sin förmåga att samtala utifrån MI, färdighetsträning och andra aktuella samtalsverktyg inom KBT.
 • ha färdigheter i att söka upp och sammanställa relevant forskning.
 • ha färdigheter i kommunikation och bemötande
 • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid skolfrånvaro
 • ha kunskap och förståelse om anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • ha tillgång till praktiska verktyg i det lokala förebyggande arbetet
 • ha förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete
 • ha kunskaper om tillämpning i aktuell lagstiftning (SoL)
 • ha goda kunskaper om begrepp rörande droger och en orientering inom samhällsdiskussioner tex. den rörande cannabis
 • ha ett utökat nätverk med andra yrkesgrupper som arbetar med människor

Kostnader

Kursen är stadsbidragsfinansierad och kostnadsfri. Du betalar ca. 2400 kr som täcker material, lunch, för- och eftermiddagsfika vid träffarna. Kurslitteratur tillkommer och betalas/köps in av deltagaren inför första träffen.

 

Logi

Eventuellt boende bokas genom mejl till info@tollare.org

Dubbelrum 430 kr per person och natt

Enkelrum 730 kr per person och natt

Frukost 80 kr

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och ska ha grundläggande behörighet för högre studier. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet. Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så kommer det behöva ligga minst tre år tillbaka i tiden. 

Har du inte fullständig gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reel kompetens. Läs vidare här.

Ansökan

Ansökan:
Bifoga dina betyg som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

I samband med antagningen kommer du behöva lämna in utdrag ur belastningsregistret.

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2021.

 

Datum för träffar

Informationen kommer snart.

Länkar

Ansökningslänk kommer