Tolvstegsterapeut med KBT-inriktning – distanskurs på halvfart

Kursen omfattar 56 veckor

 • Hösttermin 2022
  22 augusti - 16 december
 • Vårterminen 2023
  9 januari - 9 juni
 • Hösttermin 2023
  21 augusti - 15 december

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs
Ansökningsdatum har passerat.

Ansökningstiden är över för ht22

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

Utbildningen är en fördjupning i  Tolvstegsbehandlingens process med KBT inriktning. Utbildningen sträcker sig över tre terminer.

Tolvstegsterapeut utbildningens fokus ligger på det kognitiva synsättet, arbetsmetoder och utveckling av terapeutrollen. Inriktningen ligger på förhållningssätt och den egna personliga utvecklingen. Deltagare genomgår en egen process under hela utbildningen.

Utbildningen ger kunskap:
– om destruktiva beteenden med tyngdpunkten på missbruk och kriminalitet utifrån aktuell forskning
– om att leda grupprocessen i tolvstegsinriktade metoder i behandling, samt förebyggande och efterbehandlande arbete
– om hur teori och arbetssätt samt metodfrågor kopplas till det egna arbetet

Utbildningen innehåller enskilda uppgifter samt ett fördjupningsarbete. Deltagare har grupphandledning under hela utbildningen.

Studierna på distans kombineras med obligatoriska utbildningsdagar på Tollare folkhögskola vid åtta tillfällen om sammanlagt 24 dagar.

Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

Kursinnehåll

 • Alkoholens och narkotikans historia
 • AA och NA filosofi, historia, stegen och traditionerna
 • Beroende
 • Farmakologi
 • Kriminalitet som livsstil
 • Samsjuklighet
 • Familj och anhörigarbete
 • Grupp och ledarskap
 • MI– Motiverande intervju
 • Kognitiv terapi
 • Yrkesområdet med behandling -Teknik och metoder
 • Offentlig förvaltning
 • Etik
 • Återfallets problematik
 • Sorg
 • Kommunikation och presentationsteknik
 • Individuellt fördjupningsarbete

Kostnader

Terminsavgift: 800 kr betalas per termin

Terminsavgiften återbetalas ej.

Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, middag vid alla träffarna
HT22 6 600:-
VT23 3 960:-

Avgift för HT23 fastställs senare.

Utöver dessa priser tillkommer kostnader för kurslitteratur. Utbildningens obligatoriska kurslitteratur är ca 10-15 böcker.

 

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola är kostnadsfri, skolan får statsbidrag.

Boende, frukost och middag

För information om boende och mat mejla konferens@tollare.org.

 

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 25 år, ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande och du bör ha varit ute i arbetslivet några år. Om du har tidigare eget beroende bakom dig krävs minst fyra års drogfrihet.

Du måste ha tillgång till dator och internet. Du behöver grundläggande datakunskap.

Har du inte gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reel kompetens.

Läs vidare här.

Ansökan

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

Intervju via personligt möte, digitalt möte eller telefonsamtal kan förekomma i antagningsprocessen.

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av denna utbildning.

Om Du blir antagen till utbildningen, kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång innan 30 juni 2022. Information kring detta kommer via antagningsbrevet.

Utbildningsträffar på Tollare folkhögskola

Utbildningen innehåller åtta träffar om sammanlagt 24 dagar.

 

Utbildningstillfälle  nr 1
v 38
onsdag 21 september – fredag 23 september
Utbildningstillfälle nr 2
v 43
onsdag 26 oktober – fredag 28 oktober
Utbildningstillfälle nr 3
v 49
onsdag 7 december – fredag 9 december
Utbildningstillfälle nr 4
v 5
onsdag 1 februari - fredag 3 februari
Utbildningstillfälle nr 5
v 12
onsdag 22 mars – fredag 24 mars
Utbildningstillfälle nr 6
v 18
onsdag 3 maj – fredag 5 maj
Utbildningstillfälle nr 7
v 36
onsdag 6 september – fredag 8 september
Utbildningstillfälle nr 8
v 41
onsdag 11 oktober – fredag 13 oktober

Länkar

Ansökningstiden är över för ht22