Tolvstegsterapeut med KBT-inriktning – distanskurs på halvfart

Kursen omfattar 54 veckor

 • Hösttermin 2021
  30 augusti - 17 december
 • Vårterminen 2022
  12 januari - 15 juni
 • Hösttermin 2022
  22 augusti - 16 december

Distans
Studietakt 50 %
CSN-berättigad kurs

Ansökningstiden är över

Ansökningstiden är passerad!

 

Utbildningen är en fördjupning i  Tolvstegsbehandlingens process med KBT inriktning. Utbildningen sträcker sig över tre terminer.

Tolvstegsterapeut utbildningens fokus ligger på det kognitiva synsättet, arbetsmetoder och utveckling av terapeutrollen. Inriktningen ligger på förhållningssätt och den egna personliga utvecklingen. Deltagare genomgår en egen process under hela utbildningen.

Utbildningen ger kunskap:
– om destruktiva beteenden med tyngdpunkten på missbruk och kriminalitet utifrån aktuell forskning
– om att leda grupprocessen i tolvstegsinriktade metoder i behandling, samt förebyggande och efterbehandlande arbete
– om hur teori och arbetssätt samt metodfrågor kopplas till det egna arbetet.

Utbildningen innehåller också enskilda uppgifter samt fördjupningsarbete.

Studierna på distans kombineras med obligatoriska utbildningsdagar på Tollare folkhögskola vid åtta tillfällen om sammanlagt 24 dagar.

Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet Google Classroom. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

 

Kursinnehåll

 • Alkoholens och narkotikans historia
 • AA och NA filosofi, historia, stegen och traditionerna
 • Beroende
 • Farmakologi
 • Kriminalitet som livsstil
 • Samsjuklighet
 • Familj och anhörigarbete
 • Grupp och ledarskap
 • Samtal med MI
 • Kognitiv terapi
 • Yrkesområdet med behandling -Teknik och metoder
 • Offentlig förvaltning
 • Etik
 • Återfallets problematik
 • Sorg
 • Kommunikation och presentationsteknik
 • Individuellt fördjupningsarbete

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 17 980 kr för dessa tre terminer för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt.

Bor du nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 8 860 kr för material och mat. Utöver detta tillkommer kurslitteratur, räkna med att du behöver införskaffa ca 15 böcker under utbildningens gång (varierande priser på litteraturen).

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 25 år, ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande och du bör ha varit ute i arbetslivet några år. Om du har tidigare eget beroende bakom dig krävs minst fyra års drogfrihet. Du måste ha tillgång till dator och internet. Du behöver grundläggande datakunskap.

Har du inte gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reel kompetens.
Läs vidare här.

Ansökan

Intervju via personligt möte eller telefonsamtal kan förekomma i antagningsprocessen.

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan 14 augusti 2021.

Sista ansökningsdag är 1 maj 2021. 

Utbildningsträffar på Tollare folkhögskola

Utbildningen innehåller åtta träffar om sammanlagt 24 dagar.

Datum för träffar:
HT2021: 22 – 24 september, 27 – 29 oktober, 1 – 3 december
VT2022: 19 – 21 januari, 23 – 25 februari, 6 – 8 april
HT2022: 7 – 9 september, 12 – 14 oktober

Länkar

Ansökningstiden är över