SYV

Studerar du på Tollare folkhögskola eller är du intresserad av våra utbildning? Har du frågor eller vill du boka vägledning kontakta: maria.lagerberg@tollare.org

CSN

Kan jag söka studiemedel (CSN) för att gå på folkhögskola?

Ja, när du studerar en lång kurs på folkhögskola har du möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kursen måste ha en studietakt på minst 50 %.

Hur mycket och hur länge du får studiestöd beror på flera olika saker.

Här kan du läsa vidare om:

Studiestöd på folkhögskola för dig under 20 år.

Studiestöd på folkhögskola för dig över 20 år.

 

Frågor om studier på folkhögskola

Kan jag få ett yrke och jobb direkt efter att ha pluggat hos er?

Efter våra Socialpedagogiska utbildningar finns goda möjligheter till arbete som t.ex. Socialpedagog. Allmän kurs däremot leder inte direkt till något specifikt yrke utan är på gymnasienivå och ger grundläggande behörighet till studier på eftergymnasial nivå. Det är ju förstås ändå inget som hindrar att du söker jobb direkt efter en Allmän kurs, nästan alla arbetsgivare kräver idag minst motsvarande gymnasieexamen.

Kan jag bli behörig till högskolan genom studier på folkhögskola?

Ja. Allmän kurs på folkhögskola är behörighetsgivande.

Hur länge behöver jag läsa på allmän kurs?

Hur många år du behöver studera på Allmän kurs för att få grundläggande behörighet beror på dina tidigare studier.

Det finns fyra alternativ:

  1. Tre år på folkhögskola.
  2. Två år på folkhögskola om du har ett års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola.
  3. Två år på folkhögskola om du har motsvarande ett års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng).
  4. Ett år på folkhögskola om du har motsvarande två års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Får man betyg på folkhögskola?

Nej, du får inga betyg i enskilda kurser på folkhögskola. Istället får du på Allmän kurs ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare. Folkhögskolan använder en sjugradig skala enligt följande:

 4 – Utmärkt studieförmåga

3.5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga

3 – Mycket god studieförmåga

2.5 – God – Mycket god studieförmåga

2 – God studieförmåga

1.5 – Mindre god – God studieförmåga

1 – Mindre god studieförmåga

Vad utgår lärarna ifrån när de sätter studieomdöme?

Följande faktorer vägs in när lärarna gör sin bedömning av studieförmågan:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa. 
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick. 
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier. 
  • Social förmåga.

Hur söker jag till er skola?

Du söker vi vår hemsida www.tollare.org under respektive kurs. Ansökan till Allmän kurs sker en gång om året, på våren, inför höstens kursstarter. Det är löpande antagning. För övriga kurser och sista ansökningsdag se hemsidan under respektive kurs. Personbevis, betyg och personligt brev ska bifogas.

 

Frågor om vidare studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola

Kan jag komma in på högskolan efter allmän kurs?

Ja. Efter fullgjorda studier på Allmän kurs har du grundläggande behörighet till vidare studier. Tänk bara på att många eftergymnasiala utbildningar, förutom grundläggande behörighet, även kräver en eller flera särskilda behörigheter. Kanske är det någon kurs som du kan läsa under din tid på folkhögskolan eller som du redan har med dig från eventuella tidigare gymnasiestudier? Annars kan du komplettera på Komvux. 

Vilken urvalsgrupp hamnar jag i efter studier på Allmän kurs?

Efter studier på Allmän kurs kommer du att söka i Folkhögskolegruppen (BF). Du konkurrerar alltså om platserna med andra som också gått på folkhögskola. Platserna på högskolornas och universitetens utbildningar fördelas i proportion till hur många som söker i respektive urvalsgrupp. Eftersom folkhögskolan är en liten utbildningsform blir också folkhögskolegruppen en liten urvalsgrupp. Därför kan det vara bra att också skriva högskoleprovet och på så vis hamna i ytterligare en urvalsgrupp.

Skickas mitt behörighetsintyg in till UHR automatiskt?

Nej! När du söker till universitet eller högskola måste du själv skicka in ditt behörighetsintyg till UHR, antagning.se. Om hela din behörighet är styrkt genom behörighetsintyget räcker det att skicka in det intyget. Saknas däremot någon kurs så behöver du skicka med intyg (t.ex. gymnasiebetyg eller betyg från Komvux) som styrker de behörigheter som fattas.

Hur söker man till Yrkeshögskolan?

Yrkeshögskoleutbildningar söker du direkt hos respektive utbildningsanordnare. Du kan alltså inte hitta eller söka dessa utbildningar på antagning.se.

När är högskoleprovet?

Högskoleprovet genomför två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Provtillfället våren 2020 ställdes in p.g.a. Covid – 19. 

Nästa planerade provtillfälle är den 18:e oktober 2020 och anmälan är öppen 10:e augusti – 27:e augusti.

Vad kostar högskoleprovet?

Anmälningsavgiften är 450 kronor.

Varför är det bra att skriva högskoleprovet?

Om det finns fler behöriga sökande än platser på en utbildning fördelas platserna på olika urvalsgrupper i proportion till hur många som söker i respektive grupp. Folkhögskolegruppen är en liten urvalsgrupp. Högskoleprovsgruppen däremot tilldelas minst 1/3 av platserna och därmed ökar dina chanser att komma in. Till utbildningar med höga antagningskrav är det också bra att kunna konkurrera med sitt provresultat. Provresultaten används ibland också för att skilja mellan sökande med samma meritvärde eller studieomdöme.

Ditt högskoleprovsresultat är giltigt i fem år och överförs automatiskt till universiteten och högskolorna via antagning.se. Du förlorar heller ingenting på att skriva provet flera gånger, tvärtom! Det är alltid ditt bästa resultat som räknas!

Du kan hitta gamla prov och facit på nätet om du vill träna.

Se t.ex. www.studera.nu  för mer information.

Här inom kort kommer det upp fler vanliga frågor och svar.