Support

Vi kan ge support på flera sätt, på plats hos oss eller via e-post, telefon alternativt enklare lathundar.

E-post: support@tollare.org

Ytterligare ett alternativ är via fjärrskrivbord där vi ansluter till din dator med hjälp av programmet Teamviewer. Programmet körs utan installation, och efter avslutat Teamviewer-session så stänger du ned den (Det enda som finns kvar därefter är den nerladdade filen vilken du själv raderar).

Ladda ner och starta en Teamviewer-session genom att klicka på denna länk: https://get.teamviewer.com/tollare

Uppge det nummer som visas på raden ”Ditt ID”.