Fri kvot utifrån reell kompetens

– möjlighet till undantag gällande formella krav vid antagningen till socialpedagogiska utbildningen vid Tollare folkhögskola

Du som inte fullföljt gymnasiet och/eller läst någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier men även har arbetslivserfarenhet, har ändå möjlighet att söka till skolan och den socialpedagogiska utbildningen. Det krävs då minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet tillsammans med dokumenterad personlig lämplighet (reell kompetens) för att ansöka inom denna kvot.

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till utbildningen, kan du alltså ansöka om att få din reella kompetens prövad av skolan. Det är ett alternativt sätt att visa att man skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för en eftergymnasial yrkesutbildning.

Om du utifrån din reella kompetens bedöms ha kunskaper som är relevanta för utbildningen och möjlighet att tillgodogöra dig denna och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för så ska denna bedömning ligga till grund för antagning.

Om du söker på ”fri kvot” så värderas din kompetens av skolan . För att söka inom ”fri kvot” så ska du:

Skriva ett utförligt personligt brev där du beskriver vilka skäl du har för att ansöka om prövning i fri kvot och vilken motsvarande kompetens som vill åberopas.

Dokument som styrker din reella kompetens ska skickas tillsammans med övriga ansökningshandlingar.

 • Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg från arbetsgivaren. Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, omfattning i tid samt referens till närmsta chef ska redovisas. Exempel på frågor som kan vara bra att svara på i beskrivning av arbetsuppgifter:
  • Ge exempel på arbetsuppgifter/uppdrag eller situationer som styrker din förmåga att läsa och förstå texter och dessas innehåll.
  • Ge exempel på arbetsuppgifter/uppdrag eller situationer  som styrker din förmåga att skriva texter, rapporter eller liknande.
  • Svara på frågan hur du grundlagt din förmåga att muntligt och skriftligt samarbeta med andra samt din förmåga att informera andra.
  • Svara på hur du grundlagt din förmåga att lyssna och tillvarata andras erfarenheter och uppfattningar.
  • Svara på hur du anser dig vara lämpad inom socialt arbete.
 • Vitsord / referenser från andra studier och/eller arbetslivserfarenhet.
 • Skicka med andra handlingar som du vill åberopa i vår bedömning.

Alla handlingar gällande reel kompetens lägger du till i ansökningsportalen i Schoolsoft.

Lycka till och hör av dig till skolan om du har frågor eller funderingar kring detta!

 

Har du frågor kontakta kursens kursansvarig. Du hittar den information under varje kurs.