Tollareköket

Öppet måndag till fredag.

Cafét är öppet mellan kl 10-16.

Restaurangen öppet mellan 11-14.