Utbildning på distans

Distanstutbildning är flexibel i tid och rum och ger dig större frihet. Du kan kombinera utbildning med arbete och bo långt från skolan. Ditt ”klassrum”, där du möter lärare/handledare och andra kursdeltagare, finns i din dator och på nätet. Förutom gemensamma samlingar väljer du själv tiden för dina studier. Distansarbetet sker via Google Classroom. Programmet är mycket enkelt och kräver inga förkunskaper.

Utbildningen förutsätter att du är aktiv och har regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen. Kurserna innehåller ofta också ett antal samlingar på plats på skolan, där vi arbetar med de moment som är svåra eller omöjliga att genomföra via nätet.

Har du frågor om distansutbildning eller funderar på att byta till eller ifrån distansutbildning, från traditionell klassrumsundervisning? Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare Maria Lagerberg, maria.lagerberg@tollare.org Under respektive utbildningssida här på webbplatsen hittar du även kontaktuppgifter till våra kursansvariga lärare.