Att studera på distans

Distanstutbildning är flexibel i tid och rum och ger dig större frihet. Du kan kombinera studier, arbete och bo hemma. Ditt ”klassrum”, där du möter lärare/handledare och andra kursdeltagare, finns i din dator och på nätet. Förutom gemensamma samlingar väljer du själv tiden för dina studier. Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet First Class. Programmet är mycket enkelt och kräver inga förkunskaper. Studierna förutsätter att du är aktiv och har regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

Kurserna innehåller ett antal samlingar där vi arbetar med de moment som är svåra eller omöjliga att genomföra via nätet.