Kurser

Cannabis – forskning, debatt och lokal prevention

Tollare folkhögskola erbjuder i samarbete med RIF en kurs om cannabis, aktuell debatt och lokal prevention.

Grundkurs i ANDTS prevention

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och framgångsrikt i praktiken med olika förebyggande insatser. Kursens deltagare, föreläsare och kursledare utgår ifrån exempel och idéer kring ANDTS, Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.